Information
 

Grattis doktor Anne Juren!

2021-11-26

Den 26 november 2021 disputerade Anne Juren med sitt projekt "Studies on Fantasmical Anatomies". Ämnesområdet är Performativa och mediala praktiker. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (doktorsavhandlingen) finns att ta del av i databaserna Research Catalogue och DIVA.

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet är publicerat i DiVA och i Research Catalogue.

Disputationen ägde rum den 26 november 2021 kl. 14.00–18.00 på Stockholms konstnärliga högskola, Brinellvägen 58. Anne Juren försvarade sitt dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt i direktsändning. Disputationen strömmades direkt på Stockholms konstnärliga högskolans webbsida.

Opponent:
Victoria Pérez Royo

Betygsnämnd:
Noémie Solomon
Robert Sholl
Paula Caspão
John-Paul Zaccarini (reserv)

Handledare:
André Lepecki (huvudhandledare)
Sandra Noeth

Ordförande vid disputationen:
Cecilia Roos

Anne Juren är den trettonde doktoranden som disputerat på konstnärlig grund inom SKH.

På foto: Victoria Pérez Royo, Anne Juren, Robert Sholl, Paula Caspão. Foto: Cecilia Roos