Information
 

Forskningsveckan 2022 visar upp ett tvärsnitt av SKH:s mest spännande forskning

2021-11-30

Forskningsveckan på Stockholms konstnärliga högskola är tillbaka 18–21 januari 2022. Under Forskningsveckan presenterar forskare på SKH en bred uppsättning konstnärliga forskningsprojekt. Både sådana som nästan är slutförda – och nya projektembryon i oväntade konstellationer, som prövas för första gången inför publik.

Forskningsveckan utgör ett unikt tillfälle för forskare, studenter och den intresserade allmänheten att få se utvecklingen av ny kunskap på SKH, och ta del av projekt som annars bara pågår på de olika institutionerna. Det menar Cecilia Roos, vicerektor för forskning på SKH, som ser den här typen av publika evenemang som en viktig del av högskolans uppdrag.

– Publiken får ta del av den nya kunskap och de nya insikter som kommer fram inom våra konstnärliga områden, och bara det är mycket spännande, berättar Cecilia Roos.

– Forskningsveckan är alltid första veckan på vårterminen då folk ännu inte hunnit börja ta på sig så mycket annat, och brukar vara mycket välbesökt. I fjol slog vi rekord med 1500 besökare under fyra dagar. Det är ett komprimerat program och utspritt på olika institutioner, så att alla får chansen att se hur våra olika forskare arbetar.

En spännande aspekt av Forskningsveckan är hur den skapar möjligheter för forskare på SKH att komma i kontakt med varandra – och i många fall inleda samarbeten som annars inte skulle varit möjliga.

– Vi på Forskningscentrum ser Forskningsveckan som en viktig möjlighet att koppla ihop forskare och se hur deras olika områden kan matcha varandra och berika varandra, säger Cecilia Roos.

– Forskningsveckan är också ett viktigt incitament för dem som startar upp klusterprojekt. Det finns forskare som kopplar samman sig specifikt med målet att presentera på forskningsveckan. Det är särskilt spännande 2022 att vi ser så många klusterprojekt, många som visas upp för första gången, där en rad forskare och medforskare från olika institutioner för samman sina olika praktiker för att hitta nya former av konstnärlig kunskap.

Workshop om forskningsetik avslutar

Under Forskningsveckan 2022:s tre första dagar, 18–20 januari, presenteras sammanlagt 18 forskningsprojekt med 34 forskare och medforskare. Som avslutning på fredagen den 21 januari hålls ett heldagsseminarium och workshop som tar sig an av de mest aktuella frågorna just nu: frågan om etik inom konst och konstnärlig forskning.

Precis som 2021 blir Forskningsveckan denna gång online på grund av den rådande världssituationen. Men till skillnad från förra gången har man nu haft mer tid att förbereda sig och i förväg tänka ut vilka möjligheter formatet innebär. Cecilia Roos berättar att man har haft möjlighet att vara mycket mer flexibla med hur presentationerna hålls.

– Det finns de som verkligen behöver presentera med folk i rummet, och då har de möjlighet att göra det, och till exempel ha praktiska moment för folk på plats. Det är något vi testade även i fjol, men vi har kunnat utveckla det betydligt mer i år.