En filmremsa
Information
 

Filmforum 2020

2020-01-23

Film och media deltar i Filmforum Sverige 2020, ett nytt forum för Sveriges filmbransch.

Göteborg Film Festival lanserar nytt forum för Sveriges filmbransch; Filmforum Sverige 2020. Här möts Filmsveriges tyngsta namn i lösningsinriktade samtal om ämnen som jämställdhet, filmskolor, kompetensförsörjning, strömningsjättar och biokris.

Filmforum Sverige 2020 pågår 25–26 januari och från Institutionen för film och media deltar prefekt Maria Hedman Hvitfeldt och adjunkt Lina Jonsson.

Läs hela programmet här.