Elsa-kalkylator
Information

Elsa är online!

2022-10-06

Elsa – klimatkalkylatorn – finns nu tillgänglig för studenter, lärare och extern filmbransch. Den är gratis och open source.

Genom klimatkalkylatorn Elsa kan användaren snabbt överblicka ett filmprojekts klimatavtryck och få konkreta tips för att planera filmskapandet på ett hållbart sätt. Elsa är en del av doktorand Lina Perssons konstnärliga forskningsprojekt och ett samarbete mellan SKH och KTH.

Elsa kan användas av flera olika professioner som vill undersöka eller redovisa filmers klimatavtryck. Resultatet kan exporteras som ett kalkyldokument som ett sätt att bekräfta och verifiera filmproduktioners hållbarhetsambitioner. Resultatet presenteras även i relation till politiska mål och ger användaren möjlighet att planera filmproduktionen så att den håller sig inom ramarna för exempelvis Parisavtalet. Kalkylatorn finns tillgänglig för studenter och lärare på SKH, men även för extern filmbransch. Den är gratis och open source.

Klicka för att besöka Elsa.film


Elsa som konstnärlig forskning

Konstnärlig forskning utgår från konstnärlig praktik och de erfarenheter och kunskaper som den ger. Elsa utvecklades och realiseras genom Lina Perssons konstnärliga forskningsprojekt Klimat-rättvist Världande, där performativa berättelsevärldar vävs samman med högskolans administrativa verklighet.
 
Bakgrunden till forskningsprojektet var Lina Perssons längtan att både upptäcka och få en konkret återkoppling på det egna klimatavtrycket i sitt konstnärliga arbete. Genom att genomgå en livscykelanalys (LCA) förändrades hennes perspektiv på sin roll och de olika delarna i den konstnärliga processen. Det medförde att hon utvecklade sin egen praktik på flera olika plan. Upplevelsen och erfarenheten ville hon dela med sig av genom att skapa verktyget Elsa. Elsa är en guide, eller ett ramverk som vill ge ett skifte i uppmärksamheten mot hur våra konstnärliga praktiker hänger ihop med vår miljö. Läs mer här.


Onlineversionen av Elsa (elsa.film) är utvecklat i ett samarbete mellan Lina Persson och Studio Benedetta Crippa för att utöka den ursprungliga kalkylatorn till en interaktiv onlineversion som är tillgänglig för alla. I sitt samarbete har Persson och Crippa använt sig av ett designbaserat tillvägagångssätt som prioriterar kommunikatiion och estetik.