Information
 

Eleanor Bauers konstnärliga forskningsprojekt är nu publicerat!

2022-04-28

Eleanor Bauers dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt "choreo | graphy" finns publicerat i DiVA och Research Catalogue.

"När jag tittar på mitt fullständiga dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt (doktorsavhandling) i DiVA och på Research Catalogue fylls jag av en enorm tacksamhet för den tid och det stöd jag har fått för att sätta igång så många generativa experiment. Det märkliga, sårbara, nyfikna, riskfyllda och vilda tänkandet, och skapandet, som jag har fått tillgång till som konstnärlig forskare vid SKH liknar ingenting som jag någonsin har upplevt som professionell konstnär. Att gräva djupt och vandra långt inom ramen för en konsekvent och stabil undersökning i fem år har varit ett ödmjukt privilegium. Eftersom mitt forskningsprojekt choreo | graphy handlar om tankens översättning mellan dans och skrivande är jag säker på att olika konstnärer, författare och forskare kommer att hitta sina egna krokar och behållningar i den rad av begrepp och metoder som jag tar upp i denna forskning. För mig ligger den viktigaste aspekten av projektet fortfarande i den inledande frågan om "hur dansen tänker". Att tänka på och uppskatta dansen som ett sätt att tänka fortsätter att ge bränsle åt mitt arbete och jag planerar att fortsätta att arbeta med denna viktiga fråga på ännu fler områden som berörs och undersöks, bland annat inom utbildning, hälsa och social rättvisa. Genom min doktorandforskning har jag blivit alltmer passionerad för att bredda förståelsen för dans som ett sätt att förstå världen, så att de som känner sig hemma i rörelse och som behöver röra sig för att bearbeta och integrera erfarenheter kan bli bättre förstådda och inkluderade i våra sätt att erkänna intelligens”, berättar Eleanor Bauer i och med sin publicering i DiVA. 

Eleanor Bauer_foto_folk_550x.jpg
Fotograf: Danny Willems
På fotot: Eleanor Bauer 

Eleanor Bauers dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt "choreo | graphy" är nu publicerat i DiVA.