Dramaserieövning film och media
Information
 

Dramaserieövning på Film och media

2020-03-31

Studenterna i åk 2 på kandidatutbildningarna i film och media har spelat in delar av dramaserier som en del i utbildningen.
Arbetet med dramaserieövningen påbörjas redan på hösten och planeras i ordning med alla delar för att sen slutligen spelas in på våren, under två veckor vilket skedde nu i månadsskiftet februari/mars.
 
Det är ett stort och omfattade arbete som inkluderar många. I skolans två stora filmstudior finns inlånade skådespelarare från skolans kandidatutbildning i skådespeleri samt inhyrda skådespelare, studenter från fristående kurser samt masterstudenter från andra institutioner. Även scenografistudenter från Luleå Tekniska högskola deltar i övningen.
 
Inspelningsprocessen i korthet

Kursen startas med att studenter från produktionsdesign, manus och producent utvecklar en värld och en story för en dramaserie. I år är det olika tidsepoker som ska spelas in och det är fyra olika team som gör varsin sekvens av sin långa berättelse.
 
  • Ninja och Cleo – nutid med en förhöjd verklighet
  • Vällingbys väninnor – utspelas på 60-talet
  • Tuvstarr – utspelas under 1600-talet
  • Arken – utspelas i framtiden år 2103
När manus är påbörjat och första versionen är klar ansluter studenterna i filmregi, filmfoto, filmljud, filmklipp och filmmusikkomposition för att delta i förberedelserna av inspelningen. Förproduktionen och studiobyggena startar. Skådespelare tas in för provfilmning, arbetet med manus och planering av teknik och bildlösningar fortskrider under tiden.
 
Det är tre inspelningsdagar per team, scenerna klipps sedan i några veckor och arbete med ljud och musik samt färgkorrigering av fotografer, så kallad ”grading” tar vid, som en sista del innan allt är klart för visning och examination. 
Det är jätteroligt, stressigt och kreativt. Det är lärorikt att få jobba i studio och bygga upp väldigt olika miljöer.  Arbetssättet att jobba i studio skiljer sig väldigt mycket från när vi arbetar ute på inspelningsplats, vilket är värdefullt att lära sig”, säger Tove Myrne-Widfors, filmproducent, kandidat år 2.
Tove berättar även att studenterna som går masterprogrammet i filmmusikkomposition är en del av kursen och skapar specialskriven musik. ”Det är spännande att höra deras tolkningar av de olika epokerna”.
 
Utbildningar som ingår i denna övning

- Masterprogrammet - Narrativ spaces
- Kandidatutbildningen åk 2, filmproduktion, filmmanus, filmregi, filmfoto, filmljud, filmklipp
- LTU campus Skellefteås kandidatutbildning i scenografi åk 2
- Introduktionskursen i Film och media
- Kandidatutbildningen i Scenkonst, scenografi mask och kostym (några studenter)
- Introduktionskursen i scenkonst (några studenter)
- Masterprogrammet  -  Filmmusik komposition
 
Några fler bilder från dramaserieövningen:
 
Dramaserieövning-2020_Film-och-media_Arken_Torulf-Holmstrom-foto-300x240.jpg
Bild från Arken. 
 
Dramaserieövning-2020_Film-och-media_Ninja-och-Cleo_Marianne-Krang-300x240.jpg
Bild från Ninja och Cleo.
 
Dramaserieövning-2020_Film-och-media_Tuvstarr_Torulf-Holmstrom-foto-300x240.jpg
Bild från Tuvstarr.
 
Dramaserieövning-2020_Film-och-Media_Vallingbys-vanninnor_Marianne-Krang-300x240.jpg
Bild från Vällingbys vänninor.