Information
 

Efterlängtat möte när cirkusriggare från hela Europa träffades på SKH

2022-05-12

I slutet av april stod SKH som värd för de europeiska cirkusskolornas årliga konferens, FEDEC conference 2022. Och hopkopplat med konferensens tema, säkerhet, hölls parallellt ett tredagars seminarium för en av cirkusvärldens viktigaste, men kanske mest okända grupper: riggarna. Ett möte som riggare länge längtat efter.

– Vi skapar en gemensam grupp och har äntligen börjat prata med riggare på andra skolor. När man upplever problem är det jättebra att kunna dryfta frågor med andra från samma fält, berättar Saar Rombout som leder SKH:s fristående kurs i rigging.

– Det finns ingen enskild väg att bli riggare – olika riggare kommer från klättring, cirkus, andra nöjesarrangemang, segling, och nu har de parters att arbeta tillsammans med.

Med start 2022 och fram till 2024 driver SKH och den europeiska federationen för professionella cirkusskolor, FEDEC, ett projekt i samarbete med EU-programmet Erasmus+ för att öka utbytet mellan riggare på nio cirkusskolor i Europa och Nordamerika. Projektet RIGGERS (React, Invent, Get together for a Goal: Expertise in Rigging Services) består av utbyten mellan de olika cirkusskolorna, kontinuerliga digitala diskussioner och två stora seminarier där alla riggare på de olika skolorna träffas för att diskutera på djupet.

Konferens möter seminarium

FEDEC håller också varje år en konferens hos en av medlemmarna, och i år var det SKH:s tur att hålla i arrangemanget, tillsammans med Cirkus Cirkör, Manegen och Subtopia. Årets konferens hade tema säkerhet i cirkus, och var bättre att hålla det första RIGGERS-seminariet än just där?

– Det var tydligt att det här var ett otroligt efterlängtat forum. Det var livlig diskussion från första stund när vi kom dit. Riggarna får väldigt sällan träffa varandra, och det gick nästan inte att hålla sig till ett ämne när alla direkt ville utbyta tankar, berättar Jorun Kugelberg, internationell samordnare på SKH.

En av de viktigaste delarna av seminariet var när riggarna på torsdagen, 28 april, fick möjlighet att dela med sig av sina perspektiv till konferensens samlade grupp skolledare från de olika institutionerna.

– Alla möter samma problem, oberoende om det är en stor eller liten skola, berättar Saar Rombout, som tillsammans med Will Cleary och Johan Bodin representerade SKH på konferensen.

– Vi tog upp fyra ämnen med den större konferensen: hur riggare kan involveras i beslutsprocesser, vilka resurser riggare har tillgång till och vilka förväntningar de får lagda på sig, pedagogik och hur man förmedlar riggningskunskap och inkluderar studenterna, och inte minst stresshantering och arbetsbörda. Riggare är ansvariga för människors liv och ett misstag kan leda till dödsfall, det är en stor stressfaktor.

Jorun Kugelberg menar att den här typen av utbyten betyder mycket för att fördjupa kunskaperna inom skolan.

– Det är viktigt för studenter och personal att ha kontakt med sitt fält i andra länder – för både deras egna kunskapsutveckling, och för utvecklingen av våra utbildningar, säger hon.