Porträttbild av Christina
Information
 

Christina Molander 1956–2020

2020-08-26

Vår kollega Christina Molander har hastigt avlidit.

Idag har vi med stor sorg tagit emot beskedet att vår mångåriga och kära kollega Christina Molander har avlidit.

Våra tankar går till Christinas familj i denna svåra stund.

Med stor människovärme och stark professionalism har Christina varit en enorm inspirationskälla för såväl studenter på väg in ett yrkesliv som erfarna kollegor. Som en del av ledningsgruppen vid SKH har Christina varit en drivande kraft i arbetet med ett etablera SKH som en samlad högskola. Alltid fylld av energi och nyfikenhet och med fingret på scenkonstens puls har hon varit ett kraftfält för scenkonstutbildningen nationellt och internationellt, säger Paula Crabtree, rektor på SKH.

Christina började undervisa i marknadskommunikation på dåvarande Dramatiska institutet på 1990-talet. Hon var med och byggde upp magisterutbildningen Internationell scenkonst och 2016–2019 var hon lektor i scenkonst och prefekt på institutionen för scenkonst vid SKH.

(Foto: Mats Bäcker)