Information

Bogdan Szybers konstnärliga forskningsprojekt är nu publicerat!

2020-04-17

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet finns att ta del av i databasen DIVA . Det finns även publicerat i Research Catalogue.

Bogdan Szyber, doktorand i scenkost, har publicerat Fauxthentication – Art, Academia & Authorship (or the site-specifics of the Academic Artist). Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet är publicerat i DiVA. I DiVA publiceras beskrivningen av doktorsprojektet, spikbladet, boken i pdf:er, registreringen av den fysiska boken samt filmerna.

Ta del av projektet i DIVA 

Projektet finns även publicerat i Research Catalogue 

Sammanfattning

Fauxthentication - Konst, Akademi & Upphovsrätt (eller den akademiska konstnärens platsspecifika omständigheter) undersöker de produktionsramar för konst som skapas inom gränserna för konstnärlig forskning. Framställningen utforskar vilka faktorer som utgör dess värdesystem, vem eller vad som producerar dess värdenormer och av vilka skäl.
Med hjälp av institutionell kritik, metodiska interventioner och platsspecifika fallstudier undersöker projektet de förhållanden som avslöjar brister i den alltmer standardiserade högskoleindustrin som konstnärlig forskning idag är en del av.

I en serie performativa iscensättningar undersöker Fauxthentication det inneboende akademiska prestationstryck som skapar dess svarta marknad, vilken understödjer och exploaterar akademiskt bedrägeri. Denna marknad i allt väsentligt bemannat av ett globalt digitalt proletariat.

Konstnärlig forskning är vanligtvis kopplad till en akademiserad och därmed byråkratiserad konstpraxis. Detta projekt uppmärksammar risken för att denna praxis skapar sin egen gren av konstnärlig forsknings-konst, ”edu-art”, såväl som sin egen kategori för konstnärlig forsknings-teori. Konstnärlig forskning riskerar därmed att bli självrefererande och kodifierad, stelnande till en ny 'ism' för de invigda.

"Edu-art-ismens" ömma punkt är konstnärlig kvalitetsbedömning, vilket leder till att enbart den teoretiska utformningen av verket adresseras och behandlas systematiskt.

Projektet Fauxthentication erkänner komplexiteten i villkoren för konstnärlig forskning genom att föreslå, via sin serie utforskande iscensättningar, ett utmanande nytt sätt att betrakta och därmed förändra själva fältet som det är en del av.

Nyckelord: Arbetets ekonomi, digital ekonomi, digital arbetskraft, exploatering, globalisering, organisationsstrukturer inom akademin, systemiska maktstrukturer, edu-art, edu-art-ism, konstnärlig forskning, kritisk produktion, institutionell kritik, platsspecificitet.

Livestreamad disputation
Disputationen är den 15 maj 2020 kl 14.00– ca 18.00 vid Stockholms konstnärliga högskola. Disputationen kommer att livestreamas. Länk kommer att finnas på denna sida.

Läs mer om disputationen.

Välkommen!