Information
 

Institutionen för dans lanserar podd med fokus på konstnärliga praktiker

2021-06-23

Som del av utbildningen Nya performativa praktiker (NPP) lanserar Institutionen för dans den nya podden Audioreflection pod. I fjorton avsnitt låter konstnärerna oss ta del av frågeställningar, utforskningar, dilemman och förhoppningar, uppkomna ur deras olika konstnärliga praktiker som rört sig sida vid sida under studierna på det tvååriga masterprogrammet.

Under 2020 och 2021 var NPP-studenterna begränsade till digitala rum och kommunikation fördes mellan flera kontinenter. Pandemin gjorde att de fick anpassa studierna på många olika sätt. Deras koreografiska och performativa praktiker utmanades av tidszoner, restriktioner kring närhet, internationella gränser, ansvar för vård och hälsa, och inte minst ett överflöd av digitala data.

När utbildningen övergick till att bedrivas online, började de experimentera med förhållandet mellan digitala medier och levande närvaro. Vad som skulle ha varit studiobesök blev ”radiobesök” och frågan om hur man delar en upplevelse utan närhet, eller hur man skapar närhet när det sker på olika platser, blev centrala utmaningar. 

- Audioreflection pod svarar på dessa utmaningar genom att erbjuda en plats där lyssnandet blir till en konstnärlig handling som delas som vid beröring, men delandet sker över gränserna, på den tid och plats som lyssnaren kan delta, säger programansvarig Chrysa Parkinson.

De fjorton avsnitten har producerats av konstnärerna själva med stöd av Robin Jonsson.

Audioreflection pod 

SKH Dance Podcast 

NPP:s Audioreflection Pod är den andra upplagan av SKH Dance Podcast.

SKH Dance Podcast värnar om den muntliga traditionen inom dans och koreografi, för trots en livlig diskurs kring dans så finns det relativt lite publicerat skriftligt material som handlar om dans och koreografi. I stället sker överföring av kunskap och debatten ofta muntligt: genom samtal, muntliga instruktioner, i workshoppar, i studior, i Q & A:s och i teaterfoajéer.

- Genom att välkomna lyssnare till denna plats för ljud hoppas vi på Institutionen för dans på SKH att kunna stimulera till vidare diskussioner inom fältet, säger prefekt Kristine Slettevold.