Information
 

Ansökan är öppen till höstens fristående kurser

2020-02-28

I höst ger vi flera fristående kurser i cirkus, dans, danspedagogik, film och media, opera, scenkonst och skådespeleri. Ansökan är öppen 1 mars-15 april.

SKH:s fristående kurser vänder sig till dig som är yrkesverksam inom våra områden och som vill fördjupa dig. Vilka kurser vi ger utgår blanda annat från vilka behov som finns inom branschen och vilka intressanta lärare som är tillgängliga. 

Ansökan gör du på respektive kurssida mellan 1 mars och 15 april. 

Cirkus

 • Handstående, specialisering 1
 • Handstående, specialisering 2
 • Handstående, specialisering 3
 • Handstående, specialisering 4
 • Kollektiv improvisation inom cirkus och musik
 • Konstnärligt utvecklingsarbete inom cirkusdisciplin 1
 • Konstnärligt utvecklingsarbete inom cirkusdisciplin 2
 • Konstnärligt utvecklingsarbete inom cirkusdisciplin 3

Dans

 • Kleinteknik
 • Dans och filosofi 
 • Robotdans med fokus på barn och unga i Kulturskolan - Kulturskoleklivet

Danspedagogik

 • Dansdidaktik med fokus mot yrkesinriktad dansutbildning
 • Samtida dansdidaktik, internationell kontext
 • Koreografi
 • Kreativt och konstnärligt ledarskap
 • Handledarutbildning för lärare
 • Dans för barn och unga, didaktik 1 - Kulturskoleklivet
 • Dansdidaktik 2 - Koreografi för barn och unga ur ett normkritiskt perspektiv - Kulturskoleklivet

Film och media

 • Att skriva TV-avsnitt
 • Narrativ design
 • Ljud som kritisk praktik
 • Praktisk kunskap
 • Physical cinema - klippfokus
 • Radiodokumentär
 • Baskurs: Introduktionskurs i film och media 

Scenkonst

 • Kreativ producentverksamhet och kuratoriell praktik
 • Orientering i scenkonst 1
 • Scenkonstproduktion
 • Scenkonstdidaktik med fokus på barn och ungas eget skapande med inriktning mot Kulturskolan  - Kulturskoleklivet
 • Att skapa ett konstnärligt forskningsprojekt
 • Det Reella - allomslutande och relationella praktiker
 • Flerspråkighet inom scenkonst

Skådespeleri

 • Gestalta med röst och tal
 • Spoken body - baskurs i mimskådespeleri
 • Grekiska dramer
 • Neutralmask och clown
 • Musikteater

Opera

 • Avancerad rollgestaltning opera
 • Provsjungningsträning 2
 • Röstens musikdramatiska uttryck
 • Gehör och musikteori för sångare
 • Verismen - operans osminkade verklighet
 • Vokal gestaltning i rummet - en praktisk och teoretisk introduktion

Här hittar du alla kurssidor med mer information och ansökan

Tre av kurserna är s.k. baskurser som du kan söka utan tidigare erfarenhet: Introduktionskurs i film och mediaOrientering i scenkonst 1 och Spoken body - baskurs i mimskådespeleri.

Här hittar du en pdf-flyer om de tre baskurserna, att ladda ner och skriva ut.

Foto: Bengt Söderström