Information
 

Ämneslärarexamen med inriktning dans får omdömet hög kvalitet

2021-05-06

UKÄ har nyligen beslutat att ge det samlade omdömet hög kvalitet för ämneslärarutbildningen med inriktningen dans vid SKH. Beslutet innebär att myndigheten inte lägre ifrågasätter tillståndet för SKH att utfärda ämneslärarexamen med inriktning dans.

Det var i samband med UKÄ:s granskning av 103 ämneslärarutbildningar för grundskolan och gymnasieskolan förra året som SKH:s ämneslärarprogram i dans fick omdömet ifrågasatt kvalitet. Beslutet innebar att SKH fick ett år på sig att komma till rätta med bristerna.

Hög kvalitet i ny bedömning
I februari 2021 skickade SKH in sin åtgärdsredovisning till UKÄ som nu har gjort en ny bedömning utifrån redovisningen. UKÄ anser att utbildningen numera uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och ger den här gången det samlade omdömet hög kvalitet. Under sådana omständigheter anser UKÄ att det inte längre finns skäl att ifrågasätta lärosätets examenstillstånd.
- Det känns väldigt roligt att vi fick ett så fint omdöme den här gången och jag vill tacka alla som har arbetat hårt för att vi skulle lyckas, säger rektor Paula Crabtree.

Glad och stolt
Annika Notér Hooshidar är programansvarig på ämneslärarprogrammet.
- Jag är oerhört glad och stolt över att det arbete vi lagt ner har resulterat i detta positiva omdöme. Jag vill gärna passa på att rikta ett stort och varmt tack till alla som jobbat med detta.

Hur har processen varit under det här året?
- Vi har arbetat intensivt med start redan förra våren men framför allt under hela hösten. Vi har fokuserat på att se över hela programmet och alla kurser för att säkerställa kvalitet och progression. Vi har även arbetat om utbildningsplanen, liksom ett stort antal kursplaner. Vi har uppdaterat litteratur och lärandemål. Det har varit en arbetsam men mycket givande process. Gruppens goda samarbetsklimat har varit oerhört viktigt.

Varför fick ni omdömet hög kvalitet den här gången?
- Det beror främst på den personalförstärkning som vi gjort med en disputerad lektor, en disputerad prefekt samt ett ökat och tydligare formaliserat samarbete med Stockholms universitet i form av ett programråd. Detta tillsammans med den omfattande genomlysningen av programmet, förändringar i ett flertal kurser och tydligare progression i utbildningen har haft en avgörande betydelse.