Information
 

Alliances & Commonalities kommer att hållas för tredje gången

2021-09-20

Stockholms konstnärliga högskola har glädjen att meddela att biennalen Alliances and Commonalities är tillbaka för tredje gången den 20-22 oktober 2022. Vi räknar med att Alliances and Commonalities 2022 kommer att hållas live, online och i hybridform. Deadline för att skicka in bidrag är den 31 oktober 2021.

– Skillnaden den här gången är naturligtvis att världen har förändrats på ett sätt som vi inte kunnat förutse. Många av oss som arbetar inom konsten som forskare och konstnärer har haft svårigheter på grund av pandemin och inte kunnat praktisera tillsammans, forska eller möta publiken. Detta har påverkat oss, vår forskning och våra konstformer på flera sätt och kommer att fortsätta att göra det. Alliances and Commonalities-konferensen och dess tema är viktigare än någonsin, säger Cecilia Roos, vicerektor för forskning och professor i konstnärliga praktiker på Stockholms konstnärliga högskola.

Cecilia Roos porträtt 550x560.jpg
Cecilia Roos

Alliances and Commonalities bjuder in konstnärer och forskare att dela med sig av hur konstnärlig forskning samlas, reagerar, omformar och återskapar sig efter de två gångna åren. Hur tillämpar konstnärer och forskare sina praktiker nu?

– Vad är det som förändrats? Vad överförs? Vad är viktigt? Det är frågor som vi ställer oss och som vi vill diskutera och arbeta med tillsammans med människor världen över. De olika kontexter vi verkar inom ger naturligtvis olika svar och erbjuder olika sätt att besvara. Våra erfarenheter är viktiga att vi delar, tar lärdom av och utifrån dessa skapar nya vägar. Det kommer att påverka vår forskning, säger Cecilia Roos.  

400 deltagare från hela världen
Intresset för Alliances and Commonalities har varit stort både nationellt och internationellt under de tidigare konferenserna. Vid den andra konferensen år 2020 presenterades 34 utvalda akter och nära 400 personer från hela världen deltog.

– Vi har inte bara haft personer från den akademiska världen som har delat med sig av sin forskning utan även många konstnärliga forskare som inte är knutna till en institution. Det är en balans som vi verkligen vill behålla. Även om onlineformatet inte är lika inspirerande som liveupplevelsen gör det konferensen tillgänglig, oavsett var i världen du befinner dig. Vi hoppas verkligen att vi får träffa er på Alliances and Commonalities 2022.

Deadline för att skicka in bidrag är den 31 oktober 2021.
Läs mer och skicka in ditt bidrag här (in English)

Alliances & Commonalities 2022 newsletter: welcome to sign up!