Information
 

”SKH spelar en väldigt viktig roll i svenskt kulturliv”

2020-06-10

SKH:s nye styrelseordförande Sture Carlsson vill att SKH:s studenter ska vara de bästa som går att finna i Sverige.
- Arbetsgivarna ska slåss om att anställa våra studenter, de ska vara oerhört attraktiva på arbetsmarknaden säger han.

SKH:s nya styrelse har idag sitt första sammanträde. Den nye ordföranden Sture Carlsson med en gedigen bakgrund inom främst symfonisk musik och scenkonst har haft en rad haft tunga positioner inom kulturlivet. Men sitt svåraste uppdrag fick han när han trodde att yrkeskarriären i det närmaste var avslutad.
- Jag hade egentligen gått i pension när jag i december 2017 blev ombedd att ta över som VD för Kulturhuset/Stadsteatern efter Benny Fredrikssons dramatiska avgång, berättar han.

Han tror själv att det finns tre förklaringar till varför just han utsågs att ta över ledarskapet i en turbulent tid.
- För det första var jag tillgänglig och kunde tillträda omedelbart. För det andra har jag möjligtvis ett rykte om mig att kunna lösa svåra situationer och reda ut i turbulens, jag har haft den sortens uppdrag tidigare. Och så kände jag både Benny och dåvarande stadsdire
ktören Ingela Lindh. Det var de båda som övertalade mig att ta uppdraget, som jag trodde skulle vara i några månader.

Lagandan avgörande
Men när Benny Fredriksson lite senare tog sitt liv i mars 2018 förändrades situationen i grunden. Sture Carlsson kände att han måste stanna i den organisation han börjat lära känna och uppskatta. Han blev kvar i hela två år.
- Jag hade hunnit bygga upp relationer och skapa en viss trygghet i ett redan utsatt läge, det enda rätta var att stanna. Men det var en väldigt speciell tid. Det här uppdraget blev det tyngsta och mest komplexa jag haft i mitt liv.
Han poängterar att det var den goda lagandan som gjorde att de tog sig igenom stormen. Det fanns en väldigt stark lojalitet med uppgiften.
- Vi klarade det eftersom alla kände att ”nu måste vi hålla ihop och se till att rädda verksamheten”. Jag var lagledaren men vi gjorde detta tillsammans.

De bästa studenterna
Strax innan Sture Carlsson lämnade jobbet som chef för Kulturhuset/Stadsteatern i december 2019 fick han erbjudandet att bli ordförande för SKH.
- Det kändes som en stimulerande uppgift  och som ett sätt att behålla kontakterna med Stockholms kulturliv.
Han har ingen egentlig relation till SKH sedan tidigare, men har en god uppfattning om verksamheten och har träffat på såväl lärare i olika sammanhang som studenter på praktik och tycker att SKH har ett viktigt uppdrag.
- SKH spelar en väldigt viktig roll i svenskt kulturliv. Högskolan ger yrkesutbildningar inom kultur på allra högsta nivå. Sverige har ett namn om sig när det gäller dessa utbildningar och det är angeläget att vi bibehåller och utvecklar den höga nivå vi har. Våra studenter ska vara de bästa som går att finna i Sverige och arbetsgivarna ska slåss om att få anställa dem när de är färdiga med sin utbildning, betonar han.

Bra delta i debatten
Sture Carlsson ser gärna att utbildare och bransch kommer närmare varandra genom kontinuerliga samtal och diskussioner.
- Det är viktigt att vi är med i debatten och hävdar utbildningens roll.
Han tycker också att det är betydelsefullt att forskare har goda kontakter med branschen och att samverkan överlag, den så kallade tredje uppgiften, är något som bör prioriteras.

Samlat campus avgörande fråga
Att samla hela SKH på ett gemensamt campus ser han som en av de mest avgörande frågorna under kommande år. Sture Carlsson var ordförande för Kungl. Musikhögskolan när deras nya lokaler färdigställdes och har därmed erfarenhet av ett projekt som i hög utsträckning påminner om SKH:s pågående campusprojekt.
- Jag tror att det är avgörande för framtiden att vi kan samla all verksamhet i samma byggnad, inte minst för att stärka känslan av att alla delar i verksamheten numera är i samma firma, säger han.

Stöd och bollplank åt rektor
Styrelsen för ett lärosäte har många viktiga uppgifter. Sture Carlsson lyfter fram flera av dem, som att vaka över verksamheten och se till att den fungerar, liksom att diskutera och ta beslut i långsiktiga, strategiska frågor.
- Styrelseledamöterna ska även vara ambassadörer för högskolan utåt och använda sinaegna kontaktnät för SKH:s bästa. Ledamöterna ska också vara ett bollplank åt rektor och den övriga ledningen. Och om det uppstår konflikter ska vi finnas där som stöd och hjälpa till att lösa upp knutarna, säger Sture Carlsson.

Vill lära känna verksamheten
Som ordförande har han en framträdande och viktig roll.
- Det ovanliga med en högskolestyrelse är att den inte bara består av externa ledamöter utan också interna, man är nästan en hel folksamling runt bordet. Jag ser verkligen fram mot att lära känna alla ledamöter och så småningom alla delar i SKH:s verksamhet, avslutar han.


Foto: Matilda Rahm, Kulturhuset/Stadsteatern.