Studenter och medlemmar från Shakespeare Company sitter i en ring på golvet
Information
 

”Friheten i Shakespeare överraskade”

2019-10-11

Under fyra dagar har studenter vid Institutionen för skådespeleri deltagit i en workshop ledd av Royal Shakespeare Company.
- Jag älskar den här kursen! Vi hittar det musikaliska i språket och läser texten som musik, berättar studenten Maria Jones.

Workshopen är en del i en fristående kurs om Shakespeare för skådespelare som vill fördjupa sin kunskaper om den engelske dramatikern. Maria Jones (bilden) har en master i Skådespeleri från Skottland och är entusiastisk över dagarna tillsammans med kursdeltagarna och ledarna från Royal Shakespeare Company.

Porträttfoto av Maria Jones- Jag har lärt mig att ta in texten i kroppen och ut ur huvudet. Vi jobbar så fysiskt och tar ner språket i kroppen på ett nytt sätt. Vi har jobbat med olika texter, till exempel med Henry V, Så tuktas en arbigga, Hamlet och Som ni behagar. Det som överraskade henne mest var hur lätt det var att arbeta tillsammans.

- Vi blev en ensemble på en timme. Jag blev också överraskad över att upptäcka att det finns en frihet i Shakespeare som jag inte hade förväntat mig.

Arbetar med kroppen
Workshopen har letts av Tom Jones och Tracy Irish från The Royal Shakespeare Company.

- Det bästa under de här dagarna är att vi lärt oss så mycket av studenterna. Det är fascinerande att se hur de gör sina egna tolkningar, säger Tom King.

Tracy Irish berättar att de arbetat med flera olika pjäser och scener, men att de inte läser pjäserna på ett traditionellt sätt utan att de arbetar med kroppen när de läser.

- Det är mycket underhållande och givande att se hur studenterna fysikaliserar Shakespeares texter, säger hon.

Båda menar att de alltid är beredda på det oväntade när de arbetar med studenter eftersom det alltid går att göra nya tolkningar av texten.

- Vi blir överraskade varje gång, säger Tom King.

Han berättar att såväl engelska som svenska studenter ofta läser texten istället för att ”göra” den och att studenterna ibland ser Shakespeare som en ”hemlighet” eller gåta som det gäller att knäcka.

De sätter honom på en piedestal och högaktar honom, men vi tycker inte att man ska se det som en hemlighet som det gäller att förstå, utan att Shakespeare helt enkelt är vad han för dig, avslutar Tracy Irish.