Information
 

Vända och vrida eller vrida och vända

Årets examensstudenter i master dansdidaktik bjuder in oss att ta del av fyra praktiska expositioner som vrider och vänder eller vänder och vrider, i ett rum fyllt av interaktivitet, dans och röst. Välkommen till SKH Brinellvägen 58 25 och 26 maj!

Du bjuds in till ett generöst program och får bekanta dig med fyra djupgående arbeten som befinner sig inom olika dansgenrer och traditioner. Fyra praktiska expositioner leder oss genom danskonstnärernas examensarbeten; arbeten som vrider och vänder eller vänder och vrider, i ett rum fyllt av interaktivitet, dans och röst.

Ingen förbokning, alla är välkomna! 

Masterprogrammet i dansdidaktik (MADE) är en utbildning för erfarna dansutövare och yrkesverksamma inom danspedagogik som under 4 år fördjupar sina kunskaper i koreografi och dans och hur man förmedlar kunskaper och insikter som är av betydelse för koreografi som en ifrågasättande praktik.

Examensarbeten och -studenter i dansdidaktik master 2023

Maria Edin

Maria Edins arbete handlar om estetiska lärprocesser inom skolan specifikt inriktat på dans. Hennes studie baseras på berättelser från elva tillfrågade grundskollärare och deras tankar kring dans i skolan. 

Maria har varit verksam som danslärare sedan 80-talet. Hennes undervisning har riktat sig till barn och unga inom kulturskolan från 4 år upp till gymnasiet. Under senare år har Maria till största delen arbetat inom grundskolan med helklassundervisning i dans. Undervisningen har då utformats så att den verkar i samklang med grundskolans mål och värdegrund.

Clara Sjölin

Clara Sjölin utforskar tillsammans med Kate Slezak och Josefina Maro hur en kan komma samman som ett sätt att motverka den annars solitära tillvaron som frilansande danskonstnär. I deras kollektiva dans söker de efter stabilitet, men praktiserar också det som de ägnat åratal åt att träna sig i: improvisera och anpassa sig, vara närvarande och tillgänglig. Detta inte bara för att dansen är flyktig till sin natur, utan också för att klara av de okända aspekterna i livet i stort. De använder den flexibla dansaren för att omfamna ett prekärt liv, oavsett om det är en anpassning till aktuella liberala trender eller ett försök att leva i samklang med den ständigt föränderliga världen.

Clara är danskonstnär verksam i Leipzig, Tyskland. Hennes återkommande koreografiska intressen utforskar social samhörighet, iscensättandet av historiska händelser och frigörelse som en kollektiv och individuell manifestation.

Madeleine Karlsson

Madeleine Karlssons forskning lyfter fram och ifrågasätter normer och synsätt på åldrande och mognad som professionell dansare. Forskningen belyser hur konstnärliga praktiker kan medverka i att artikulera en ålderskritisk position och diskutera de normer och värderingar i samhället som är styrande i relation till ålder och åldrande som dansare. Med utgångspunkt i autobiografi och improvisation synliggörs dansares personliga berättelser om åldrande och mognad i relation till maktstrukturer som är styrande. Vems erfarenhet räknas? Vems kunskap produceras? Och för vem? Samarbetspartners i expositionen är Peter Lagergren och Erik Häusler.

Madeleine har varit aktiv som danskonstnär nationellt och internationellt i 34 år. Som dansare, koreograf, praktikbaserad forskare och lärare arbetar hon med föreställningar och utbildning som har koreografi som utgångspunkt. Intimitet, sårbarhet, identitet och sinnenas påverkan på kroppen är återkommande teman i hennes arbete. 

Juuli Välimaa

Juuli Välimaa har i sitt arbete undersökt hur kroppslig kommunikation kan fungera som resurs för konstnärligt skapande i dans hos flickor och unga kvinnor. Hon har genomfört ett workshop-projekt på Tyttöjen Talo (“flickornas hus”) i Tampere, Finland. Med arbetet befinner Juuli sig inom fältet normkritisk pedagogik, vilket inkluderar ett dialogiskt förhållningssätt och ett feministiskt perspektiv. 

Juuli är en finsk danskonstnär och jobbar som frilansare på fältet. I sin praktik vill Juuli utöka dansens tillgänglighet och är för tillfället intresserad av olika möten, interaktion, dialog och normbrytande tillvägagångssätt.