Information

Vad kan koreografi göra och vara?

Varmt välkommen till visningar av masterstudenterna i koreografis examensprojekt 2022. Visningarna äger rum på SKH och på Weld 10–22 maj.

Masterklassen i koreografi har långsamt stuckit fram näsan efter pandemin för att nu kunna blomma ut i sina examensvisningar. Och för det behöver de vårt stöd! 

Vi bjuder in till två veckors presentationer i utbildningens anda vilket innebär omfattande heterogena idéer om dans, performance, föreställning, avhandling, slutproduktion och konst.

Det blir olika praktfulla, hoppingivande och komplexa förslag som svar på frågan om vad koreografi kan vara och göra.

Kom till Weld och SKH för att fira våren med oss, för att samlas i svåra tider och för att fundera över konstens framtid.

Vi tackar Weld så hjärtligt för deras generösa värdskap!

/Jennifer Lacey, programansvarig för masterprogrammet i koreografi

Examenspresentationer Koreografi master 2022

Program 10-22 maj 2022

Se detaljerat program och tider på engelska webbplatsen

Biljettbokning för presentationer på SKH

Biljettbokning för presentationer på Weld

Masterprogrammet i koreografi

Masterprogrammet i koreografi på Stockholms konstnärliga högskola utgörs av två års heltidsstudier på avancerad nivå, med ditt eget arbete i centrum. Det är praktikbaserat såväl som forskningsförberedande. Programmet leder till en konstnärlig masterexamen i koreografi.