Information
 

Tove Dahlbergs slutseminarium

Den 20 maj är det dags för doktorand Tove Dahlbergs slutseminarium där hon presenterar sitt pågående doktorandprojekt med titeln ”Släpp sångarna loss! Genus, gestaltningsnormer och konstnärligt handlingsutrymme i opera”. Tove Dahlberg är doktorand i Opera.

Extern opponent

Anne Gry Haugland,  lektor för utveckling av konstnärlig forskning vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Intern opponent

Kent Olofsson, professor i scen för profilområdet koncept och komposition vid Stockholms konstnärliga högskola

Läs mer om Tove Dahlbergs doktorandprojekt