Information

push play: Lajk

Point of contact är en dansföreställning som utforskar gränser (borders) som koncept i olika aspekter. Vi tillvaratar ämnets mångsidiga betydelse och undersöker bland annat hur vi upplever och påverkas av de gränser vi finner i våra egna kroppar och beaktar dem i relation till möten med varandra.

Vad är en gräns?
Vad händer när vi närmar oss en gräns, vad händer när vi befinner oss där och vad händer vid överskridandet av den? Är gränser barriärer eller kan det vara kontaktpunkter?

Handledare: Shirley Harthey Ubilla

När och var?

Medverkande

Jutta Sulkala

Jutta Sulkala är en dansare, lärare och koreograf från Finland. Dansen har gett henne en plattform för att komma djupare i kontakt med sig själv, men har också visat hur vi kan möta och komma i kontakt med andra. Hon fortsätter att vara nyfiken eftersom hon tror att det är nyckeln till att utveckla sig själv. För henne är dansen glädjefylld, sann, gränslös och framför allt något som för oss samman i utrymmen där vi kan vara fria att uttrycka oss utan att bli dömda. Detta synsätt kan också ses i LAJK-kollektivets föreställning Point of Contact.

Luusi Kateme

Luusi Kateme är en dansare med ett starkt intresse för dans och andlighet. Hon kommer ursprungligen från Uganda och ser dansen som ett sätt att komma i kontakt med sina förfäders arv och sitt inre jag. Genom dansen har hon kunnat utveckla sin egen andliga praktik och arbetar för närvarande med att etablera sin konstnärliga praktik från vilken hon hoppas kunna koreografera och undervisa. Hon anser att dans kan vara terapeutisk i den meningen att den ger människor möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som inte är möjligt med ord. Att vara trogen sina värderingar och anpassa sig till sin inre röst är grundläggande för Luusi och något hon praktiserar i sin dans. I föreställningen Point of contact utforskar hon vad det innebär att vara trogen sitt autentiska jag samtidigt som hon möter och förhandlar gränser.

Alva Degerfeldt

Alva Degerfeldt är en dansare och pedagog som har en utforskande ingång till rörelse och ser dans som en dynamisk medvetenhet, en närvaro, ett utforskande av möjligheter i kropp, sinne och rum. Det är ett sätt att kommunicera, det kan starta konversationer, visa på olika perspektiv samt skapa plats för möten. Alvas intresse ligger i upplevelsen av rörelse och av ett tillgängliggörande av dans för olika fungerande kroppar och vill arbeta mot en öppen danspedagogisk praktik. Detta utforskar hon vidare i arbetet med Point of Contact där hon genom denna ingång söker skapa plats för negociering, medvetna val och samexistens.

Klaudia Rychlik

Genom skapande, utforskande, undervisande och rörelse hoppas Klaudia Rychlik skapa ett tryggt rum där nyfikenheten är en viktig och central del av rummet. Med sin passion för dans, fotografi och socialantropologi närmar sig Klaudia dansen genom att föra samman sina intressen med stöd av improvisation och lek. Dansen har för Klaudia blivit ett verktyg för att uppleva, dela och anknyta till sin omgivning.