Information

push play: Kausaatio

Orsak och konsekvens. Hur kan samma mönster variera med varje beslut som fattas? Hur många resultat kan det finnas? Rörelsen påverkas av tid, rum, artister, publik, riktningar, ljus - allt. Vi måste förlita oss på förändring.

Denna föreställning görs av Erasmus-studenter från Åbo yrkeshögskola från Finland.

Handledare: Ulrika Berg

När och var?

Medverkande

Hanna Välimäki

Hanna Valimaki.jpg

Som dansare vill jag iaktta mina möjligheter på så många olika sätt som möjligt. Jag försöker hitta nya aspekter av den rörliga kroppen, uppleva tid och förstå rum varje gång jag rör mig. Jag vill hålla mig själv i förändring och utmana mitt sätt att tänka i dansen. Att göra rörelse är alltid att skapa något.

I min grupps föreställning "Kausaatio" skapar förändring rörelse och rummet står aldrig stilla. Personligen vill jag utforska mellan abstrakthet och konkretion och hur detta orsakar rörelse.

Sofianna Salmi

Sofianna Salmi.jpg

Sofianna Salmi (f. 2000) är en finsk dansare och danslärarstuderande i Åbo, Finland. Salmi har som mål att skapa en stark och tydlig grund för sin karriär. Som dansare vill Salmi utvidga sin förståelse för rörelse och dess mångdimensionella möjligheter. I föreställningen "Kausaatio" vill Salmi fånga en tillfällig händelse mellan rum, tid och människor.

Olivia Heikkonen

Olivia Heikkonen.jpg

Jag heter Olivia Heikkonen, är 22 år gammal och kommer från Finland. För mig handlar dans och undervisning om att vara nyfiken och utveckla sig själv. I dansvärlden kan man aldrig vara klar eller färdig och det är det som fascinerar mig. Jag har alltid varit rädd för att bli uttråkad i min karriär, men i det här området av livsstil anser jag att det är helt omöjligt att bli uttråkad. Denna inställning återspeglas också i "Kausaatio" eftersom det finns oändliga möjligheter med arbetet.

Venla Lehto

Venla Lehto.jpg

Scenkonst har alltid varit en viktig del av mitt liv ända sedan min första upplevelse av skådespeleri i en teaterpjäs när jag var tre år gammal. Därefter har jag gått in i dansens och scenkonstens alltid så inspirerande värld.

Eftersom jag började dansa vid en senare ålder har jag inte haft något annat val än att göra mitt absolut bästa för att internalisera ett naturligt sätt att röra mig innan jag övergick till det professionella området. I föreställningen "Kausaatio" vill jag utvidga mina rörelsekvaliteter och hitta nya sätt att vara närvarande i tid och rum. När man uppträder är det viktigaste att alltid utvecklas och aldrig krympa.