Information

push play: (A)part

(A)PART följer trådar, sammanflätar och bjuder in till ett kontursvagt möte. Med kroppen, individen och kollektivet som utgångspunkt utforskas frågor såsom: Vem blir jag i mötet med min omvärld? Är jag samma utan dig? Vart tar jag egentligen slut?

När och var?

Medverkande

Sherin Dengin

För mig är (A)PART ett performance där vi bjuder in, släpper ifrån och delar med oss av varandras närvaro och frånvaro. Hur är vi en del av det kollektiva och hur blir vi påverkade av det? 

Koreografi är för mig att göra val och våga vara i de val du gör. Koreografi är rörelse, förflyttning, att röra upp något och att våga vara i det.

Dans kan vara här och nu, transformeras, influera, starta, sluta och försvinna. Det är en kroppslig berättelse av våra inre liv. 

Lovisa Larsson

(A)PART för mig är en föreställning som tillåter utforskandet av de olika lagerna av vad individen och kollektivet blir i dess omgivning genom dans. Vart och när kan vi bli något annat än det vi redan vet? Vart börjar och slutar vi?

För mig är koreografi en metod en kan använda sig av för att uttrycka sig själv genom flera olika typer av konstarter. Den underbara och oändliga dimensionen av dans kan bidra till en känsla av samhörighet och är ett sätt att förlita sig på kroppen.

Fanny Winblad

I (A)PART undersöker jag hur olika aspekter påverkar och påverkas och vilken effekt det får och ger. I detta kan koreografi förstås som en tolkning, ett medvetandegörande och/eller en förändring av något som redan finns. Därför är den också alltid närvarande - som ett spelrum, en stämning, en spänning, en överraskning. För mig är dans någonting som med sin kroppslighet kan tränga sig igenom och förbi en förståelse för något och istället bli en upplevelse bortom vad vi tror oss veta. 

Kaisla Koski

Koreografi är ett verktyg för mig att skapa och uppleva världen, ett sätt att förhålla sig till det. I min praktik som dansare och danspedagog utforskar jag de fundamentala frågorna såsom för vem dansar jag och varför? I (A)PART är jag inspirerad av den kopplingen som vi har och som vi skapar med varandra och vår omgivning. Vart börjar jag och när blir det du?

Lovisa Lundgren

Vad händer när vi ser oss själva som en process som ständigt formas och omformas med och genom sina omgivningar? I skapandeprocessen av (A)PART har vi tagit del av publikens perspektiv på frågorna vi undersöker. Jag ser koreografi just som en process av utforskande, lyssnande och att göra val. Dans och koreografi (och all konst) har potentialen att öppna upp perspektiv. Vi kan beröras, ödmjukas, provoceras, inspireras, förändras. Likt ett frö har dans en inneboende förmåga att växa, expandera och regenerera. Undra vad den här danskvällen kan sätta igång...?

Ljud

Gidge - Dusk
Gidge – Midra
Gidge - Growth
Svar från ett frågeformulär upplästa av A(PART) dansgrupp

Tack till 

Linda Adam, Peter Mills, handledare Martin Sonderkamp och alla andra som delat med sig av sina perspektiv.