19 januari

Välkommen till forskningsveckans andra dag: onsdag 19 januari 2022. För att närvara vid en presentation klickar du på länken och registrerar dig med namn och e-postadress strax innan start, därefter kopplas du automatiskt in i Zoom.

Översikt

09.00 Andreas Hiroui Larsson, Anna Lindal, Johan Jutterström, Lethe (Registreringslänk)

10.30 Lena Stefenson, Relationen mellan berättelse och form i ett rörelsebaserat scenkonstverk (Registreringslänk)

11.30 Costanza Julia Bani, Too Loud and Too Bright - A tale of Quietness and Darkness (Registreringslänk)

12.00 Lunchpaus 

13.00 Gunilla Pettersson, Hår, materialitet och immanens (Registreringslänk)

14.00 Camilla Damkjaer, Johanna Garpe, Närvaro och hållbarhet inom scenkonst (Registreringslänk

15.10 Kersti Grunditz Brennan, Annika Boholm, Cecilia Öhrwall, Method to the Madness – Systrarna B. goes BLOD (Registreringslänk)
OBS! Zoomlänken är från kl. 15.00, inläppet sker kl 15.10

16.10 Tove Dahlberg, Interaktion och intimitet: att gestalta sexualitet i opera (Registreringslänk
OBS! Zoomlänken är från kl. 16.00, inläppet sker kl 16.10

 

Detaljerat schema

09.00 Andreas Hiroui Larsson, Anna Lindal, Johan Jutterström, Lethe 

Länk till registrering och till Zoomsändningen

Andreas Hiroui Larsson, forskare vid Institutionen för opera, SKH

Anna Lindal, forskare vid Institutionen för opera, SKH

Johan Jutterström, forskare vid Institutionen för opera, SKH

Språk: Engelska

Vad är det du undersöker och varför?

Genom att använda floden Lethe som en metaforisk utgångspunkt, forskar vi på glömska som metod och vägledande princip för konstnärlig process. Genom att sammantvinna praktik och reflektion siktar Lethe på ett nyskapande användande av glömska med konstnärliga exempel och teoretiska argument. På vilket sätt påverkar glömska en musikers konstnärliga praktik eller samspelet i en musikalisk ensemble?

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

Vi kommer att presentera vår forskning med utgångspunkt i metod, process, och samarbeten med gästforskare. Utifrån individuella och kollektiva forskningsprocesser om glömska, kommer vi också att presentera våra senaste resultat genom diskursiv reflektion och i praktik. Besök gärna projektets hemsida: lethe.nu.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

Vi är medvetna om att arten av vårt forskningsfokus, glömska, är ett begrepp som är dubbelt. Både något som kan göra en pånyttfödelse möjlig, men också något potentiellt våldsamt, använt som en förtryckande mekanism i kolonialism, som suddar ut traditioner, språk och kultur.

 

10.30 Lena Stefenson, Relationen mellan berättelse och form i ett rörelsebaserat scenkonstverk 

Länk till registrering och till Zoomsändningen

Lena Stefenson, lektor i mimgestaltning, SKH

Språk: Engelska

Vad är det du undersöker och varför?

Jag undersöker relationen mellan berättelse och scenisk form i ett rörelsebaserat verk. Jag gör detta för att bättre förstå hur nära en berättelsekärna det rörelsebaserade uttrycket kan ligga utan ett berättelsen känns ointressant, "platt" och hur långt ifrån berättelsekärnan uttrycket kan ligga utan att berättelsen helt försvinner

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

Jag kommer att prata lite om min fråga först. Sen kommer jag att visa en eller två kortare filmer från arbeten jag har gjort med studenter på kandidatutbildningen i mimskådespeleri, med anknytning till forskningsfrågan. Efter det öppnar jag för samtal med publiken.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

För forskningspresentationen: Jag avser att visa klipp från arbeten jag gjort tillsammans med studenter på SKH. Är detta etiskt försvarbart? För det kommande projektet: Hur leder jag ett konstnärligt forskningsprojekt där yrkesverksamma aktörer förväntas bidra med sin kunskap samtidigt som slutresultatet inte ska bli en regelrätt uppsättning?

 

11.30 Costanza Julia Bani, Too Loud and Too Bright – A tale of Quietness and Darkness

Länk till registrering och till Zoomsändningen

Costanza Julia Bani, lektor i filmproduktion, SKH

Språk: Engelska

Vad är det du undersöker och varför?

Ljus- och ljudföroreningar stjäl nätterna och de verkliga naturljuden från oss. I min konstnärliga forskning vill jag undersöka hur mörker och tystnad kan berättas genom film, ett medium som paradoxalt är beroende av ljus och ljud. Det är ett arv jag skulle bevara och jag vill göra det genom hållbarhetsberättelser inom min praxis som producent och berättare.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

En powerpointpresentation och möjlighet för åhörarna att ställa frågor.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

Jag vill skapa samhällspåverkan genom att ha en uppsökande kampanj som engagerar både publiken i de distributionskretsar jag förutser (teater, museer, andra utställares arenor och i ”frövalvet” för ekosystem), men också när det gäller det konstnärliga öva diskurs som handlar om hållbarhetsberättelser: att skapa alternativa berättelser är en etisk fråga som öppnar upp för ännu större tankar.

 

12.00 Lunchpaus 

 

13.00 Gunilla Pettersson, Hår, materialitet och immanens

Länk till registrering och till Zoomsändningen

Gunilla Pettersson, lektor i mask- och perukdesign, SKH

Språk: Engelska

Vad är det du undersöker och varför?

Detta projekt har fokus på material, materialitet och visuell kommunikation. Mänskligt hår är det material som kanske används mest inom min profession. Därför valde jag att använda det som en utgångspunkt för en forskning kring materialitet och ett materials inneboende egenskaper. Är det möjligt att ett material kan bära ett narrativ på egen hand?

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

Jag kommer att tala om mitt KU projekt och visa objekt, bilder eller/och filmat material.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

När en fördjupar sig i ett material som människohår och dess nära koppling till kroppen öppnas det också för frågor om värden och ideal kopplade till våra kroppar. Det är något som måste beaktas när man arbetar med narrativ och gestaltande. Dessutom är själva materialet inte utan tveksamma socioekonomiska konnotationer, t.ex. den internationella marknaden för hår.

 

14.00 Camilla Damkjaer, Johanna Garpe, Närvaro och hållbarhet inom scenkonst 

Länk till registrering och till Zoomsändningen

Camilla Damkjaer, lektor i scenkonst, SKH

Johanna Garpe, professor i scenkonst, SKH

Språk: Engelska

Vad är det du undersöker och varför?

Scenkonst bygger på att skapa ett fokus för och fasthålla människors uppmärksamhet. I en upplevelse-baserad ekonomi med ett ökat tryck på vår uppmärksamhet ändras förutsättningarna för detta arbete. Syftet med detta projekt är att, i mötespunkten mellan meditativa och scenkonstnärliga tekniker, utveckla metoder för ett mer hållbart förhållningssätt till uppmärksamhet inom scenkonst.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

Ni kommer att ta del av en dialog om att flyga högt och falla hårt i rörelsebaserade meditativa praktiker. Med utgångspunkt i motstridiga erfarenheter undersöker vi ambivalensen i specifika meditativa praktikers förhållningssätt till kroppslig prestation.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

Projektet öppnar för etiska diskussioner om hur vi inom konsten förhåller oss till vilka krav som ställs på vår egna och andras uppmärksamhet. Dessutom är vi inom projektet uppmärksamma på hur vi förhåller oss till meditativa teknikers historiska bakgrund, i och med vissa av dem har utvecklats i transnationella miljöer med komplicerade geo-politiska relationer.

 

15.10 Kersti Grunditz Brennan, Annika Boholm, Cecilia Öhrwall, Method to the Madness – Systrarna B. goes BLOD 

Länk till registrering och till Zoomsändningen (OBS! Zoomlänken är från kl. 15.00, inläppet sker kl. 15.10)

Kersti Grunditz Brennan, lektor i filmklippning, SKH

Annika Boholm, medforskare

Cecilia Öhrwall, kompositör

Språk: Engelska

Vad är det du undersöker och varför?

Den hyllade kompositören Lili Boulanger försvann från musikhistorien. Den inflytelserika kompositionsläraren Nadia Boulanger slutade komponera. Är vi Lili? Är vi Nadia? Hur är deras öde respektive val relevanta hundra år senare? Komplexa frågor som manar fram ett experimentellt förhållningssätt till både form och skapandeprocess.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

Presentationen speglar utvecklingen av en hybridfilm som använder fragmentariskt, associativt berättande förankrat i dokumentära skeenden, utslungade i fantasier som hålls samman av musikaliska och koreografiska trådar. Med faktiska trådar i rummet gestaltar presentationen hur metoder från forskningsprojektet BLOD kan appliceras på ett projekt med andra tid-rum och fler samarbetare.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

Hur överföra villkoren för samskapande från två personers överenskommelser till roller och ansvar i ett större kollektiv. Hur handskas med andras levda erfarenheter, därtill människor som inte kan försvara sig för att de är döda. Hur förhålla sig till omarrangemang av Lilis verk; inga juridiska hinder finns, men integriteten i kompositionerna vägs mot möjligheten att själva framföra verken.

 

16.10 Tove Dahlberg, Interaktion och intimitet: att gestalta sexualitet i opera

Länk till registrering och till Zoomsändningen (OBS! Zoomlänken är från kl. 16.00, inläppet sker kl 16.10)

Tove Dahlberg, doktorand vid institutionen för opera, SKH

Språk: Engelska

Vad är det du undersöker och varför?

Jag undersöker genus, gestaltningsnormer och konstnärligt handlingsutrymme i operakonsten. Gestaltningar av sexualitet är ofta tätt sammankopplade med föreställningar om genus. I september 2021 genomförde jag därför en forskningsundersökning om gestaltning av intimitet. Tillsammans med två andra sångare, en regissör, en pianist och en intimitetskoordinator utforskade jag möjligheterna att arbeta med kärleksscener i operarepertoaren på ett sätt som tar hänsyn till sångarnas personliga gränser och samtidigt gör gestaltningen mer intressant. I projektet undersöktes också hur genus kan gestaltas – vokalt och kroppsligt – på ett normkreativt sätt och hur sångarens konstnärliga handlingsutrymme kan utökas genom medskapande.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

Vi kommer att se filmversionen av den forskningsföreställning som intimitetsundersökningen avslutades med.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

Hela undersökningens utgångspunkt handlade om etik; om hur personliga gränser kan identifieras och respekteras och hur ett aktivt benämnande av gränser på samma gång möjliggör en större frihet i gestaltandet.