18 Januari

Välkommen till forskningsveckans första dag: tisdag 18 januari 2022. För att närvara vid en presentation klickar du på länken och registrerar dig med namn och e-postadress strax innan start, därefter kopplas du automatiskt in i Zoom.

Översikt

10.00 Vicerektor för forskning Cecilia Roos hälsar välkommen (Registreringslänk)

10.10 John-Paul Zaccarini, FutureBrownSpace (Samma länk som ovan)

10.45 Mamdooh Afdile, Kent Olofsson, Towards Implicit Cinema (Registreringslänk)
OBS! Zoomlänken är från kl.10.30, inläppet sker kl. 10.45.

12.00 Lunchpaus 

13.00 Alisan Funk, Circus and Failure (Registreringslänk

14.00 Åsa Johannisson, Alejandro Bonnet, Bricks and Clay (Registreringslänk)

15.00 Eli Bø, Arash Källmark, Guillermo Valerdi Chalate, Virtual production for students and indie productions (Registreringslänk

16.00 Martin Sonderkamp, Jenny Sunesson, Ulrika Berg, Jennifer Lacey, Hara Alonso, Kroppar som öron – spekulationer om akustosomatik (Registreringslänk)

 

Detaljerat program

10.00 Vicerektor för forskning Cecilia Roos hälsar välkommen 

Länk till registrering och till Zoomsändningen

 

10.10 John-Paul Zaccarini, FutureBrownSpace

Länk till registrering och till Zoomsändningen (samma som ovan)

John-Paul Zaccarini, professor i scen för kroppsliga och vokala tekniker, SKH

Språk: Engelska

Vad är det du undersöker och varför?

Forskningsmetoder för att skapa ett kreativt utrymme för rasifierade konstnärer/forskare i övervägande vita institutioner utan trycket från den "vita blicken". 

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

En föreläsning.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

Projektet verkar mellan konstnärliga och kvalitativa forskningsmodeller.

Därför öppnar det frågor om vad etisk granskning betyder för konstnärlig forskning.

 

10.45 Mamdooh Afdile, Kent Olofsson, Towards Implicit Cinema 

Länk till registrering och till Zoomsändningen (OBS! Zoomlänken är från kl.10.30, inläppet sker kl 10.45).

Mamdooh Afdile, lektor i tv och digitala plattformar, SKH

Kent Olofsson, professor i scen för profilområdet koncept och komposition, SKH

Språk: Engelska

Vad är det du undersöker och varför?

Min undersökning ingår i en större forskning som utforskar abstrakta narrativ i en forskningsgrupp vid film- och medieavdelningen i SKH. Film är ett mycket konkret medium, min studie ska utforska sätt att övervinna den begränsningen. Detta är ett försök att hitta en ny och engagerande metod genom att använda datavetenskaplig metodologi för att uttrycka abstrakta eller "komplexa begrepp".

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

Under presentationen får du se exempel på hur algoritmer i artificiell intelligens kan användas för att syntetisera abstrakta filmiska begrepp. Du får också höra hur vetenskaplig forskning kan användas som ramverk för att komponera musikaliska berättelser.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

Under föredraget kommer jag att presentera tankar om etiska problem vid användning av kraftfulla beräkningsalgoritmer för att syntetisera bilder.

 

12.00 Lunchpaus 

 

13.00 Alisan Funk, Circus and Failure 

Länk till registrering och till Zoomsändningen

Alisan Funk, Programansvarig för kandidatprogrammet i cirkus, lektor i circus, SKH

Språk: Engelska

Vad är det du undersöker och varför?

Kreativitetsforskning och läroplansteori används för att kontextualisera upplevelser och tolkningar av misslyckande i cirkusutbildning som beskrivs av 12 akademiker från cirkusprogrammet på Dans- och Cirkushögskolan (2008–2018). Samtidigt skrivna, levda, dolda och värdelösa läroplaner informerar om misslyckande upplevelser bygger kreativ autonomi eller undertrycker kreativa impulser.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

Detta är en konferenspresentation med PowerPoint, följt av diskussion.

Det blir varken rörliga bilder eller fysisk uppvisning, orden talar för sig själva.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

Vi vet att studenter inom cirkusutbildning utvecklar sin disciplin och konstnärliga vision; vi vet att de skapar och uppträder i många olika sammanhang när de lämnar vårt cirkusprogram. Vad mer lär sig cirkuselever under sin resa genom cirkusskolan? Vad bär de med sig in i deras personliga och professionella framtid?

 

14.00 Åsa Johannisson, Alejandro Bonnet, Bricks and Clay 

Länk till registrering och till Zoomsändningen

Åsa Johannisson, lektor i mimgestaltning, SKH

Alejandro Bonnet, adjunkt i mimgestaltning, SKH

Språk: Svenska

Vad är det du undersöker och varför?

Presentation av Bricks and Clay – ett samtal mellan teknik och gestaltning inom mimgestaltning samt ett nytt planerat utvecklingsområde inom Institutionen för skådespeleri: Mimgestaltning och mimskådespeleri i en digital kontext i form av forskning inom Motion Capture, avatarer och AI. Utvecklingsmöjligheter vad gäller tvärvetenskaplig forskning och samverkan samt nya utbildningar och kurser.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

Ett samtal mellan teknik och gestaltning inom mimgestaltning samt ett nytt planerat utvecklingsområde inom Institutionen för skådespeleri: Mimgestaltning och mimskådespeleri i en digital kontext i form av forskning inom Motion Capture, avatarer och AI. Presentationen innehåller fysiskt gestaltade inslag och öppnar för samtal med publik.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

Hur förhåller sig illusioner till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

 

15.00 Eli Bø, Arash Källmark, Guillermo Valerdi Chalate, Virtual production for students and indie productions 

Länk till registrering och till Zoomsändningen

Eli Bø, Professor i Design för film och media, SKH

Arash Källmark, Utbildningsledare Visuell gestaltning, Luleå tekniska universitet

Guillermo Valerdi Chalate, arkitekt, författare, regissör och produktionsdesigner

Språk: Engelska

Vad är det ni undersöker och varför?

Vi undersöker arbetsflöden inom narrative design och virtuella produktionsprocesser med hjälp av billig och/eller gratis mjukvara, verktyg och appar. Meningen med den här ”indie”-stilen är att utveckla metoder som öppnar upp möjligheter för studenter och ”alla” som tidigare bara stora produktionshus har haft. Hur mycket kan man faktiskt uppnå om man bara har tillgång till verktyg som är gratis eller har låg kostnad?

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

En tjugo minuters film/visuell presentation där Eli, Arash och Guillermo visar upp och diskuterar sina respektive angreppsvinklar och intressen när det gäller virtuell produktion.

Sedan öppnar vi upp för frågor och svar.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

Virtuell produktion ökar den demokratiska tillgängligheten när det gäller filmskapande och nya samarbetsformer. Att använda spelmotorer minskar behovet av studior och kulisser och kan därför vara mer hållbart. Processen är ideal för studenter, eftersom den är kul, snabb och ickehierarkisk. Alla kan vara en del av den kreativa processen om de lär sig använda verktyget. Och spelmotorer är gratis!  

 

16.00 Martin Sonderkamp, Jenny Sunesson, Ulrika Berg, Jennifer Lacey, Hara Alonso, Kroppar som öron – spekulationer om akustosomatik 

Länk till registrering och till Zoomsändningen

Martin Sonderkamp, Professor i koreografi, SKH

Jenny Sunesson, lektor i audiell media, SKH

Ulrika Berg, lektor i dans, SKH

Jennifer Lacey, programansvarig, Institutionen för dans, SKH

Hara Alonso, kompositör

Språk: Engelska

Vad är det ni undersöker och varför?

Forskningsprojektet utforskar lyssningspraktiker utifrån deras potential att agera performativa platser att sjunka in i, ljudmässigt, kinetiskt och proprioceptivt. Det finns mängder av forskningsresultat kring lyssnande, men det finns en brist på forskning som ägnar sig åt att utveckla transdisciplinära, sammarbetsorienterade lyssningsmetoder och angreppssätt, i form av konstnärlig praktik som utvecklas mellan danskonst och ljudbaserad konst.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

Forskarna presenterar sin forskningsplan i själva början av sitt forskningsprojekt, delar med sig av nyckelfrågor och forskningsmetodik online och bjuder in publiken att kritisk ta sig an forskningsprojektet.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

Istället för att använda ett tillvägagångssätt som läggs på uppifrån och ska passa alla vill vi ge röst och hörförmåga till en oreglerad mångfald kroppar. Att hantera denna mångfald utmanar oss att tänka på etiska aspekter av att leva tillsammans i vår forsknings mikrokosmos, och hur vi kan flytta över våra erfarenheter och metoder till sammanhang bortom projektets gränser.