Information
 

Forskningsveckan 2022

Varmt välkommen till Stockholms konstnärliga högskolas forskningsvecka 18–21 januari 2022, som även i år blir helt digital.

Under veckan presenteras konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs av doktorander och seniora forskare på SKH.

Forskningsveckans syfte är att dela, uppleva och diskutera olika perspektiv inom den konstnärliga forskning som bedrivs inom SKH. Forskningsveckan är öppen för allmänheten och vi uppmanar alla studenter och all personal att ta del av så många evenemang som möjligt under de fyra dagarna. Vi ser forskningsveckan som en möjlighet för SKH, och vår gemensamma miljö, att uppleva, delta i och bidra till vår framväxande forskningsmiljö.

Tidsschema

Tisdag 18 januari 


Detaljerad information och Zoomlänkar 18 januari


10.00 Vicerektor för forskning Cecilia Roos hälsar välkommen 

10.10 John-Paul Zaccarini, FutureBrownSpace

10.45 Mamdooh Afdile, Kent Olofsson, Towards Implicit Cinema 

12.00 Lunchpaus 

13.00 Alisan Funk, Circus and Failure 

14.00 Åsa Johannisson, Alejandro Bonnet, Bricks and Clay 

15.00 Eli Bø, Arash Källmark, Guillermo Valerdi Chalate, Virtual production for students and indie productions 

16.00 Martin Sonderkamp, Jenny Sunesson, Ulrika Berg, Jennifer Lacey, Hara Alonso, Kroppar som öron – spekulationer om akustosomatik 


Onsdag 19 januari 


Detaljerad information och Zoomlänkar 19 januari


09.00 Andreas Hiroui Larsson, Anna Lindal, Johan Jutterström, Lethe 

10.30 Lena Stefenson, Relationen mellan berättelse och form i ett rörelsebaserat scenkonstverk 

11.30 Costanza Julia Bani, Too Loud and Too Bright – a Tale of Darkness and Quietness 

12.00 Lunchpaus 

13.00 Gunilla Pettersson, Hår, materialitet och immanens 

14.00 Camilla Damkjaer, Johanna Garpe, Närvaro och hållbarhet inom scenkonst 

15.10 Kersti Grunditz Brennan, Annika Boholm, Cecilia Öhrwall, Method to the Madness – Systrarna B. goes BLOD 

16.10 Tove Dahlberg, Interaktion och intimitet: att gestalta sexualitet i opera


Torsdag 20 januari 


Detaljerad information och Zoomlänkar 20 januari


09.00 INSTÄLLT Erik Gandini, Ellen Røed, Moving image as research: Ethics of care and consent in moving image practices 

10.00 Kent Olofsson, Max Edkvist, Nya metoder och ny teknik för för arbete med immersivt ljud i scenkonst 

11.00 Niklas Hald, Anders Aare, En teaterhändelses ljudbild 

11.50 Lunchpaus 

13.00 Thomas Brennan, Är jag människa? 

14.00 Anja Susa, Presentation av Alexandria Nova Strategic Partnership 

15.00 INSTÄLLT Martin Sonderkamp, Digital Performance 


Fredag 21 januari 


Detaljerad information och Zoomlänkar 21 januari


11.20 Mette Edvardsen, Chrysa Parkinson Boksläpp av Afternoon Editions, no. 2

12.00 Lunchpaus

13.00 Etik och konst, etik och konstnärlig forskning, seminarium