Information

CirkusMania: How Now Circus?

Masterstudenterna i Samtida cirkuspraktik medverkar i festivalen CirkusMania under samlingsnamnet "How Now Circus?". Varmt välkommen!

Under titeln How Now Circus? återvänder masterprogrammet Samtida cirkus praktiker från Stockholms konstnärliga högskola (SKH) till CirkusMania med en ny samling verk och kreativa processer som utforskar cirkus och bortom det.

Kroppar, rep, nervceller, förvecklingar med natur och teknik, virtuella och verkliga utrymmen möts i ett noggrant utforskande av den cirkus som ännu inte existerar, och ställer frågan härifrån, nu, vart?

Masterprogrammet Samtida cirkuspraktiker utökar cirkusens omfattning genom transdisciplinära dialoger om samtidsfilosofi, inkludering och mångfald, hållbarhet, rörelse och rumsliga praktiker, ny teknik, social utveckling, arkitektur, stadsdesign och miljödiskurser.

Koordinator:  Ana Sánchez-Colberg

Fotograf: M&M

Program

  • 11 februari kl. 18.30-19.10: Stav Meishar The Barbette Project
  • 12 februari kl. 13.00-18.00 
  • 13 februari kl. 13.00-18.00 

12 och 13 februari rekommenderar vi dig att komma i god tid. Inga sena insläpp kommer tillåtas. Du kan välja att gå tidigt, men det finns inget återinträde. Det finns pauser inom evenemanget.

Publik: Från 12 år
Språk: Engelska

Se detaljerta program i vårt kalendarium på Engelska. 

Medverkande artister/studenter

Alejandra Deza 

CUBEA - Space as a transformative place föreslår en dialog mellan kroppar och rum. Rörelse och sårbarhet skapar en levande installation. En installation baserad på horisontalitet, som försöker hitta svar på frågor som: Vad kan utrymmet vi bor erbjuda? Vad kan vi erbjuda det? Hur kan vi bebo/förkroppsliga rymden? Hur kan vi skapa dialoger mellan kroppar och rum? Vad är språket i min kropp? Och av utrymme? Vem/vad rör vem/vad? Vem/vilka styr vem/vilka?

Marjut Sabina Hernesniemi/Myrsky Rönkä

Kehrae / Kehrä är en föreställning, dans, trance, meditation. Det är ett finskt ord för runda saker som sol och måne, verbet kehrätä betyder spinna som att göra garn. Shamaner i Korea och Japan använder den roterande rörelsen för att uppnå trance. De virvlande sufierna i Mellanöstern utövar sin meditationella virvlande ritual för att transcendera egot och deltar medvetet i andra varelsers gemensamma revolution. Livet snurrar, virvlar runt, kretsar från de minsta cellerna till himlavalvets stjärnor. Livet är en revolution.

Petra Lange

Quitting, A Practice of Freedom ifrågasätter de associationer till svaghet och misslyckande som termen antyder. Att sluta är en ovälkommen aktivitet i dagens framåtdrivna liv. Ändå, med växande hållbarhetsmedvetande, kan vi inte längre avfärda praktiker av äkthet och stillhet. Denna reflekterande forskning dissekerar handlingar av att sluta och undersöker potentialen i psykologiska utrymmen av stillhet.

Stav Meishar

The Barbette Project anpassar den sanna historien om Barbette, en legendarisk könsböjande trapetsartist, vävd med HBTQ + cirkusartisters upplevda upplevelser idag. Projektet tittar på hur samhällets begrepp om kön påverkar oss, provar olika övningar för att utforska dessa teman, drar nytta av såväl erfarenheter som enkätsvar från HBTQ + personer, särskilt de inom cirkusbranschen. Resultatet blir vad vi kallar "spel med öppen källkod" - en färdplan, ett manus som lämnar utrymme för alla artister (eller flera!) att kombinera sin personliga historia med Barbettes berättelse.

Gaia Santuccio

Freedom Through Restriction anser den oerhört behagliga känslan av frihet inom begränsningens väggar när jag flyger på två meters höjd som jag aldrig hade upplevt när jag var åtta. Till ett kärleksfullt minne av de miljarder steg vi pratade och biljonerna ord vi gick, rep och jag, i rektangelutrymmet i mitt vardagsrum under Covid-året.

Georgia Trikka

Hair Hanging’s release in space Projektet handlar om dekonstruktionen av paradigmen för hårhängande och omprövar relationerna mellan utövaren och rummet, friheten för hennes rörelse i det och hennes autonomi. Den kartlägger om teknikens vertikalitet och horisontalitet, jordningen och upphängningen, energiflödet och den kroppsliga poetiken.

Danny Tavori

The Circus Perspective Project omdefinierar cirkuspraktiken till en tendens som lyser under "cirkuslinser" som ser varje handling som cirkus (eftersom världen är en teaterscen, eller en koreografi), att utöka fältet till dess bredaste spektrum. Presentationen kommer att innehålla en utställning, två performance interventioner och en performativ föreläsning.

CM_affisch_a3_1_png.png