Information
 

Vanja Hamidi Isacson 80 %-seminarium del 2 - seminarium

Vanja Hamidi Isacson håller del 2 av sitt 80 %-seminarium: Flerspråkighetens dramaturgiska & musikaliska potential den 11 maj. Vanja är doktorand i scenkonst.

I Vanja Hamidi Isacsons konstnärliga forskningsprojekt utvecklar och undersöker hon sitt skrivande och utvecklande av flerspråkig dramatik för en tänkt publik i Sverige. Med forskningsprojektet och hennes konstnärliga praktik som dramatiker syftar Vanja även till att utmana och ifrågasätta språkideologier som enspråkighetsnormen.

Det senaste året har Vanja fokuserat på flerspråkighetens dramaturgiska och musikaliska potential, bland annat genom verket ”UniZona & PolyZona”- ett samarbete med Unga Klara. Just nu undersöker hon hur detta arbete relaterar till begrepp som composed theatre, postdramatik och så kallad ny dramatik samt Bakhtins begrepp heteroglossia.

Medverkande

Moderator: Johanna Garpe, professor och prefekt vid institutionen för scenkonst Stockholms konstnärliga högskola (SKH) samt regissör och dramatiker. 
Opponent: Stefan Östersjö, musiker och professor i musikalisk gestaltning vid Luleå universitet.

Schema

13.00-14.00: Presentation
Presentation av Hamidi Isacsons doktorandprojekt med fokus på Flerspråkighetens dramaturgiska och musikaliska potential dramatiska verk och det flerspråkiga verket ”UniZona & PolyZona”.

14.00-14.15: Paus

14.15-15.15: Samtal mellan opponent och doktorand
Samtal mellan opponent Stefan Östersjö och Vanja Hamidi Isacson utifrån readingen av UniZona & Polyzona samt texten ”Flerspråkighetens dramaturgiska potential”

15.15-15.30: Paus

15.30-16.00: Öppet samtal 

Registrering till seminariet

Registera dig här
Efter registreringen kommer du att få ett bekräftelsemejl med information om hur du deltar. 

Vanja Hamidi Isacson håller del 1 av sitt 80 %-seminarium:”UniZona & PolyZona”: reading med efterföljande samtal den 10 maj