Polycentrism i samtida hip-hop - Sociopolitiska och estetiska rörelser i dans

En praktikbaserad studie som undersöker estetiken polycentrism, dess konstnärliga möjligheter och sociopolitiska rörelsekraft.

Av Tove Rådmark

Tove Rådmark_webb.jpg

Presentationen sker i form av en konstnärligt gestaltande dansfilm som är tänkt att visualisera polycentrismens relationella potential.

Efter filmen erbjuds ett polycentriskt zoom-jam där du som deltagare får möjlighet att uppleva kroppens polycentriska möjligheter.

  • Torsdag 27 maj kl. 17.15-17.45
  • Fredag 28 maj kl. 11.45-12.15

Längd ca 30 minuter

Zoom: https://uniarts-se.zoom.us/j/63249402951?pwd=a0NsbllucGVEaFNsbkxWQ2pHVmhhZz09

Kontakt med Tove Rådmark

Polycentrism i samtida hip-hop - Sociopolitiska och estetiska rörelser i dans

Projektet har genomförts genom fem workshops där elva dansare deltagit i freestyle-baserade övningar och interaktiv introspektion. Det dokumenterade audiovisuella materialet har analyserats utifrån studiens två huvudspår – polycentrismens konstnärliga metoder och dess sociopolitiska rörelser som förhandlingar av maktsystem.

Studien ger förslag på hur relationer mellan center skapar potentiella fördelningar av kraft och makt. Kommunikation mellan kroppsdelar, kroppar och kontexter kan förstås som givande och tagande mellan centrum. Dessa relationer kan innebära förhandlingar av maktsystem och belysa och synliggöra appropriering och tradering av kunskap mellan kroppar och kontexter.

Presentationen sker i form av en konstnärligt gestaltande dansfilm som är tänkt att visualisera polycentrismens relationella potential.

Efter filmen erbjuds ett polycentriskt zoom-jam där du som deltagare får möjlighet att uppleva kroppens polycentriska möjligheter.

Handledare: Camilla Damkjær, lektor i scenkonst

Credits

Dansare film: Ana Strandberg, Alica Tserkovnaja, Anna-Karin Åberg

Bakom kameran: Einar Kling-Odencrants

Musik filmMichael Vendette – Black Ant och Black Ant – Black Ant


Transformance

Här hittar du hela programmet för Transformance  - expositioner i Samtida dansdidaktik

transformance