Vi ville krossa fördomar – det var där allt började

Poddar som medel för att skapa normkritisk kunskap om dans.

Av Teresia Vigil Lundahl

Teresia Vigil Lundahl_webb.jpg

Presentationen av masterarbetet kommer ske i ett poddformat, ett prestigelöst samtal i en dialog med inbjuden gäst via zoom.

Häll upp en kopp kaffe, ta en promenad eller passa på och töm diskmaskinen. Ni kommer även få möjlighet att ställa frågor i slutet av presentationen.

Gäst: Majula Drammeh, dansare och performer samt masterstudent i scenkonst vid SKH.

  • Torsdag 27 maj kl. 15.00-15.30
  • Fredag 28 maj kl. 08.30-09.00

Kontakt Teresia Vigil Lundahl

Zoom: https://uniarts-se.zoom.us/j/63249402951?pwd=a0NsbllucGVEaFNsbkxWQ2pHVmhhZz09

Vi ville krossa fördomar – det var där allt började

I denna studie har poddar eller podcast använts som utgångspunkt för att problematisera samtida didaktik i ämnet dansteori. Danselever på det estetiska programmet har skapat poddar i projektet Danser från afrikanska diasporan och utifrån dessa har ett urval av dansstilarna dancehall, twerking, azonto och voguing valts ut för analys.

Med aktionsforskning som metod och ett teoretiskt ramverk utifrån makt, antagonism, styrning och intersektionalitet har resultatet analyserats och problematiseras.

Resultatet från poddarna har ställts mot skolans styrdokument och traditioner inom dansundervisning. Det framkommer ett glapp mellan de normer och värderingar som genomsyrar skolan med den verklighet som ungdomar idag möter och lever i.

Arbetet med poddarna är ett exempel på hur man med en normkritisk blick kan skapa kunskap och förståelse kring viktiga frågor som utanförskap, marginalisering, appropriering, sexism, inkludering, mångfald, motstånd till demokrati i relation till kropp och dans.

Om man i skolan tar till vara på denna kraft av motstånd och vilja till förändring kan det bli till en styrning som skapar både motivation och meningsfullhet i klassrummet eller danssalen.

Handledare: Ylva Hofvander Trulsson, lektor i pedagogik med inriktning högskolepedagogik inom det konstnärliga området


Transformance

Här hittar du hela programmet för Transformance  - expositioner i Samtida dansdidaktik.

samtida dansdidaktik 1100x620 px_ny.jpg