Äldre kvinnors värde: dekonstruktion av samtida dansdiskurser

Ett koreografiskt, didaktiskt och konstnärligt projekt

Av Annakarin Simonson

anna karin simonsson.jpg

Jag inleder med en kort presentation av studien och de val jag gjort. Därefter ges möjlighet att pröva ett tema ur projektets koreografiska praktik. Vi kommer att dansa tillsammans, där du befinner dig, med utgångspunkt från kropp och plats. Välj att ha en bild/fotografi av dig själv tillgängligt. 

 • Torsdag 27 maj kl. 16.30-17.00
 • Fredag 28 maj kl. 10.15-10.45

Alla är välkomna! Som avslutning finns tid att ställa frågor. 

Längd: 30 min. inklusive frågestund  

Zoom: https://uniarts-se.zoom.us/j/63249402951?pwd=a0NsbllucGVEaFNsbkxWQ2pHVmhhZz09

Kontakt Annakarin SImonson

Äldre kvinnors värde: dekonstruktion av samtida dansdiskurser

I projektet Kvinnors som vill dansa. delas kroppsliga erfarenheter i ett koreografiskt projekt. Genom att låta äldre kvinnor mellan 55-67 år pröva samtida dans tillsammans i en konstnärlig kontext har koreografi skapats. 

Jag har för min studie valt att använda koreografi som performativ praktik vilket i den här kontexten innebär att kroppar, tid och plats möts och där dansarens intention bidrar till skapandet av koreografi.

Med teoretisk utgångspunkt från dekoloniserande metodologi undersöks vilket konstnärligt värde dans kan ha för äldre kvinnor som själva dansar. Vad som sker i mötet mellan kvinnorna, mig som forskare och projektet. 

Det handlar om att genom aktiva handlingar återta rätten till kroppsligt utövande, ålder och dans och synliggöra äldre kvinnors inre kraft. På så vis problematiseras gällande dansdiskurser och vilka kroppar som får synas inom samtida dans.

Studien visar att i mötet mellan äldre kvinnor och dans sker ett transformativt lärande där dansarna och jag som forskare förändras. Det gemensamma dansandet skapar en koreografisk praktik där normer kring ålder och kropp förhandlas i en konstnärlig process. Där och då dekonstrueras både dansaren och dansen. När dansarna tillåts göra egna val uppstår självbestämmande som genererar värdefulla upplevelser av konstnärlighet.

Handledare: Tone Pernille Østern, gästprofessor i Samtida dansdidaktik vid SKH

Deltagare och dansare i projektet

 • Inger Aspåker
 • Eva Axelsson
 • Anki Glaas
 • Eva Hagberg
 • Anita Hellenius 
 • Stina Karlsson
 • Gunilla Lindvall
 • Anna Löfdahl
 • Ingela Molin
 • Annika Nielsen
 • Maria Norberg
 • Inga-Lill Payne 
 • Isabella Thambert

Transformance

Här hittar du hela programmet för Transformance  - expositioner i Samtida dansdidaktik

transformance