Dansaren och arkivet

En undersökning av dansarens möte med arkiv ur ett kritiskt och pluraliserande arkivperspektiv.

Av Anna Björk

anna björk_foto_Marco Trevisan.jpg

Foto: Marco Trevisan


Under presentationen på zoom kommer jag att ge en kortare introduktion till kritisk och pluraliserande arkivteori, och berätta om hur jag som dansare finner den användbar.

Jag kommer också att bjuda på en guidad tur i ditt eget inre arkiv. Du kan om du vill befinna dig på en plats där det finns lite plats att röra sig. Ha gärna med dig papper och penna.

  • Torsdag 27 maj kl 15.45-16.15
  • Fredag 28 maj kl 11.00-11.30

Längd: 30 minuter

Zoom: https://uniarts-se.zoom.us/j/63249402951?pwd=a0NsbllucGVEaFNsbkxWQ2pHVmhhZz09

Kontakt med Anna Björk

Dansaren och arkivet

I masterarbetet Folkdansaren och arkivet: en undersökning av traditionsbärande som kritisk arkivpraktik undersöks vad som görs i dansarens möte med arkiv. Det handlar både om dansarens möte med arkiv i form av den levande kroppen och mötet med arkivmaterial såsom text, film och fotografi.

I analysen använder jag mig av kritisk och pluraliserande arkivteori som möjliggör synen på människors minne och kroppar samt platser som arkiv, fokuserar på affektiva aspekter av mötet med arkiv, samt förmår ta in föreställningar om arkiv, frånvarande arkiv och önskningar om framtida arkiv.

Studien visar hur både dansare och arkiv är aktiva agenter och “stakeholders” i skapandet av de affektiva, dynamiska och komplexa möten som äger rum i båda situationerna. Pluraliserande arkivteori visar sig även användbar för att identifiera hur lager av kunskap, värden och hierarkier förhandlas i dessa möten, till exempel då friktion uppstår mellan dansare och arkiv. Ett fokus på affektiva reaktioner tydliggör hur relationer skapas mellan kroppar i en kontext som inte är begränsad av tid och rum, när dansarna sätter arkivmaterial i rörelse.

Handledare: Astrid von Rosen, lektor vid Göteborgs universitet


Transformance

Här hittar du hela programmet för Transformance  - expositioner i Samtida dansdidaktik

transformance