Graphical editor RC
Information
 

SKH Research Catalogue Workshop

Välkommen till en digital Research Catalogue workshop 28 januari 2021!

Vem kan delta?

Doktorander, forskare, MA-studenter och medarbetare på SKH. I mån av plats öppnas workshopen upp för externa deltagare.

Praktisk information

Workshopen hålls på engelska. Länk till zoom skickas ut strax innan till alla registrerade deltagare.

Ett fåtal platser kvar! Anmäl dig till:
Heidi Paatere Möller
rc@uniarts.se


Program

Del 1: Research Catalogue – Introduktion

När: 09:00–11:00
Innehåll: användning, profilsida, varför Research catalogue?, grafisk format kontra textbaserat format, portaler, publicering och delning
Kurshållare: Heidi Paatere Möller & David Scheutz

Del 2: Inspiration

När: 11:30–12:30
Innehåll: demonstration av exposition (Mia Engberg), RC tidskrifter, RC inom konstnärlig forskning
Kurshållare: Heidi Paatere Möller & Katarina Eismann

Del 3: Design och copyright

När: 12:45–13:30
Innehåll: Design- och formattips, vanliga misstag i RC, copyright och licenser
Kurshållare: Heidi Paatere Möller


Du kan välja att endast delta i en del, men du måste ha förkunskaper om RC för att kunna delta i del 2 och 3.

Registrera dig som medlem i RC: Registrering RC

Mer om RC finns på intranätet (manualer etc): Intranätet/Bibliotek