Graphical editor RC
Information
 

SKH Research Catalogue Workshop

Välkommen till en digital Research Catalogue workshop 28 januari 2021!

Vem kan delta?

Doktorander, forskare, MA-studenter och medarbetare på SKH. I mån av plats öppnas workshopen upp för externa deltagare.

Praktisk information

Workshopen hålls på engelska. Länk till zoom har skickats ut till alla registrerade deltagare.

Vid frågor:
Heidi Paatere Möller
rc@uniarts.se


Program

Del 1: Research Catalogue – Introduktion

När: 09:00–11:00 (inkl. paus)
Innehåll: användning, profilsida, varför Research catalogue?, grafisk format kontra textbaserat format, portaler, publicering och delning
Kurshållare: Heidi Paatere Möller  och David Scheutz

Del 2: Inspiration

När: 11:30–12:30
Innehåll: demonstration av exposition (Mia), RC tidskrifter (Heidi), RC inom konstnärlig forskning (Katarina)
Kurshållare: Mia Engberg, Heidi Paatere Möller och Katarina Eismann

Del 3: Design och copyright

När: 12:45–13:30
Innehåll: Design- och formattips, vanliga misstag i RC, copyright och licenser
Kurshållare: Heidi Paatere Möller


Du kan välja att endast delta i en del, men du måste ha förkunskaper om RC för att kunna delta i del 2 och 3.

Registrera dig som medlem i RC: Registrering RC

Mer om RC finns på intranätet (manualer etc): Intranätet/Bibliotek