Forskningsveckan fredag 22 januari

Välkommen till forskningsveckans fjärde dag: fredag 22 januari 2020, kl. 09.00–15.55. För att närvara vid en presentation klickar du på länken och registrerar dig med namn och e-postadress strax innan start, därefter kopplas du automatiskt in i Zoom.

Översikt fredag 22 januari

09.00-10.30: SKH:s nya doktorander; Aron Birtalan, Caterina Mora, Erik Åberg, Maipelo Gabang, Marc Johnson, Marcia Nemer Jentsch samt Savas Boyaz presenterar sig. (Länk till zoom)
10.45-11.15: Archway, Costanza Julia Bani (Länk till zoom)
11.30-12.00: Image as Site: Skogen, Ellen J Røed (Länk till zoom)
13.00-13.50: Leksaker som ideologiska verktyg, Anja Susa (Länk till zoom)
14.00-14.50: FutureBlackSpace, John-Paul Zaccarini och Josette Bushell-Mingo (Länk till zoom)
15.05-15.55: BLOD – Samarbetare, Kersti Grunditz Brennan och Annika Boholm (Länk till zoom)


Detaljerat program


SKH:s nya doktorander presenterar sig; Aron Birtalan, Caterina Mora, Erik Åberg, Maipelo Gabang, Marc Johnson, Marcia Nemer Jentsch samt Savas Boyaz.

När: 09.00-10.30
Språk: engelska

Zoom-länk och registrering


Archway

Costanza Julia Bani, Lektor i filmproduktion

När: 10.45-11.15
Språk: engelska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Ett marknadsundersökningsbaserat projekt och ett verktyg som ska kunna bli en webbplats/applikation för produktionsföretag och yrkesverksamma inom branschen. Syftet är att de på ett bättre sätt ska kunna definiera sina strategier B2B och B2C, med beaktande av alla aspekter under en audiovisuell produkts livstid, inklusive definition av parametrar under forskningen, automatiska uppdateringar och ett samarbete med statistik- och IT-institut

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
Under presentationen kommer jag att förklara hur denna specifika forskning - med ett holistiskt tillvägagångssätt - kan skapa ett specifikt verktyg som använder samarbetet mellan alla filialer och mediediscipliner och som tack vare parametrar kalibrerade efter behov lyckas effektivisera och förbättra utvecklings-, finansierings- och distributionsfaserna för AV-produkter

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Verktyget ska kunna underlätta ett demokratiskt tillvägagångssätt för alla yrkespersoner på alla nivåer genom att ge svar via sin databas, det underlättar överföring av kunskap genom ett urval av individuellt valda parametrar, vilket undviker bedömningar och partiskhet


Image as Site: Skogen

Ellen J Røed, Professor i film och media

När: 11.30-12.00
Språk: engelska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Genom att överväga hur den rörliga bilden kan engageras som en form av lyssnande utforskas specifika miljöer genom att kombinera vissa praktiker från platsspecifik konst, ljudkonst, tidig videokonst och film/filmfotografi. Jag experimenterar med fältupptagning som undersökningsmetod och närmar mig inspelningssituationen som en aktivitet där lyssnande och förhandling, temporalitet och förhållandet mellan ljud, bild, kropp, teknik och etik, möts.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
Jag kommer att presentera en videoessä, som följs av en diskussion. Videoessäen reflekterar över en del av mitt forskningsprojekt som heter Skogen, där jag undersöker rörliga bilder i förhållande till skogen som plantage, landskap och rörlig bild, och kameraarbete som en form av lyssnande.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Projektet öppnar för samtal kring frågor om hur lyssnande och datainsamling påverkas av hur man betraktar sin position i världen, samt av hur den konstnärliga praktiken ingår i en historisk och samtida dialog mellan olika konstnärer och filmskapare som påverkar vad man ser och hör.


Leksaker som ideologiska verktyg

Anja Susa, Professor i teaterregi

När: 13.00-13.50
Språk: engelska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Jag är intresserad av att undersöka förhållandet mellan barnleksaker i olika historiska och ideologiska sammanhang relaterade till min personliga erfarenhet av att växa upp i forna Jugoslavien på 1970-talet med ett avslut av min ”formella” barndom i början av 1990-talet, vilket var början på Jugoslaviens undergång och allt det landet representerade. Jag vill undersöka frågan om nostalgi eller så kallad "optimism för att komma ihåg" samt hur barndomen påverkas av ideologiska influenser. Jag kommer att försöka dra parallellen mellan Olof Palmes Sverige och Jugoslavien – ett försök att göra ämnet mer universellt och tillgängligt i svenskt sammanhang.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
Intellektuellt och emotionellt utbyte – hoppas jag!

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Jag tror mycket – eftersom jag har att göra med en känslig fråga om barndomen i förhållande till ideologi.

Läs mer: Toys That Created Our Ideological Being – The Optimism of Nostalgia


FutureBlackSpace

John-Paul Zaccarini, Professor i Scen för Kroppsliga och Vokala Praktiker
Josette Bushell-Mingo, Prefekt för Institutionen för Skådespeleri

När: 14.00-14.50
Språk: engelska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Vad: Behovet av ett utrymme för att utveckla "black/brown" estetik och dekolonialt tänkande inom konstnärlig praktik, utbildning och forskning. Varför: Tidigare undersökningar har visat att vissa frågor som rör rasifierad upplevelse inom konstnärlig praktik inte kan hanteras säkert när "white gaze" är närvarande.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
En kort föreläsning av det som hittills gjorts i projektet.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Det öppnar upp för en diskussion om vem som äger material som har genererats i kollektiva sammanhang. Tyngdpunkten här ligger på ett samhälle av tänkande/praktik snarare än en individuell praktik som en konstnär kan sägas äga. Det kunde öppna diskussioner om borttagande av konstnärens namn från konstverket, till förmån för ett kollektivt skapande.

Extra:
If you would like to receive a small experience in the post to accompany this presentation, please send your postal address to: john-paul.zaccarini@uniarts.se by the 10th January 2021.


BLOD – Samarbetare

Kersti Grunditz Brennan, Lektor i filmklippning
Annika Boholm, Lektor och manusförfattare

När: 15.05-15.55
Språk: engelska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
BLOD är en delad forskningsyta där flera olika praktiker som tillsammans utgör filmberättande, utforskas var för sig och i samverkan. Forskningsprojektet tar sig an tillstånd på liv och död som sällan får plats i filmkonsten med sina intima äckligheter och vill utmana filmmediets traditionella naturalism och berättarlogik i både bildspråk, narrativ struktur och annan gestaltning.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
Pjäsen Collaborators kommer att framföras live framför en projektion av filmen* i filmen BLOD. (*Av blod är du kommen). Pjäsen är skriven från scener och dialoger mellan filmarna i långfilmen BLOD – i en pågående loop där kroppsliga erfarenheter blir text som gestaltas i filmform, och filmen blir manus för kroppsliga erfarenheter på scen.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Inbäddat i forskningsmetoden finns ett ifrågasättande av hierarkiska maktstrukturer som upprätthålls av ett manifest - regler för att hålla i ambitionen att vara gränsöverskridande i utforskandet av estetik, innehåll och samarbetsformer. Alla estetiska och etiska val utgår ifrån ett sökande efter breda tilltal utan att hamna i enkla svar på svåra frågor.

Se filmen BLOD:
https://vimeo.com/showcase/7891029
Lösenord: RC-guest


Obs! När du registrerar dig med namn och e-postadress under forskningsveckan ger du ditt samtycke till att Stockholms konstnärliga högskola tillfälligt sparar dessa uppgifter. Din persondata raderas omgående efter avslutad presentation. Presentationerna kommer inte att spelas in.


Tillbaka till startsidan: SKH Forskningsveckan 2021!