Forskningsveckan torsdag 21 januari

Välkommen till forskningsveckans tredje dag: torsdag 21 januari 2020, kl. 09.00–16.05. För att närvara vid en presentation klickar du på länken och registrerar dig med namn och e-postadress strax innan start, därefter kopplas du automatiskt in i Zoom.

Översikt torsdag 21 januari

10.00-11.15: Framtiden genom samtiden, Erik Gandini, Jyoti Mistry och Roland Paulsen (Länk till zoom)
11.30-12.00: "De anonyma, att berätta genom sitt eget minne" Eller, "Kommer det aldrig att ta slut?”, Bengt Bok (Länk till zoom)
13.00-14.15: Ju mer dom spottar på mej desto snabbare kommer jag att blomma, Tinna Joné, Ewa Cederstam och Katarina Eismann (Länk till zoom)
13:00-16:00: Linn Hilda Lambergs 30 %-seminarium: Woah, my love (avvikande registrering, läs mer)
14.30-15.00: Det kollaborativa filmskapandet och sökandet efter ett kollektivt filmnarrativ, Ylva Gustavsson (Länk till zoom)
15.15-16.05: Concept design and visualising workflows for small productions, Eli Bø och Arash Källmark (Länk till zoom)


Detaljerat program


Framtiden genom samtiden

Erik Gandini, Professor i dokumentärfilm
Jyoti Mistry, Professor i film, HDK Valand
Roland Paulsen, Docent i sociologi, Lunds Universitet

När: 10.00-11.15
Språk: engelska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Framtiden finns ständigt närvarande i våra liv som en dimension som ställer existentiella frågor. Hur kommer världen att se ut? Hur kommer vi att leva? Dokumentärfilm brukar traditionellt handla antingen om saker som händer i samtiden eller om skeenden som redan inträffat. Det är svårt att föreställa att dokumentärfilm skulle kunna ta sig an framtiden, försöka fånga dimensioner av det ’som inte är’ men som ’kan vara’. Med det här projektet vill vi undersöka möjligheterna att skapa en projektion framåt i tiden, experimentera med en estetik för dokumentärfilm som ”erövrar” framtiden. Inte genom att låna grepp från fiktionsfilmen utan genom ett traditionellt, autentiskt, dokumentärt bildspråk. Fånga framtiden genom samtiden. Projektets tematiska utgångspunkt är vår framtida relation till arbete i en tid då artificiell intelligens allt mer överträffar mänskliga egenskaper och automatisering förutspås kunna komma att ersätta oss i stor skala inom många yrkesfält. I den offentliga debatten överskuggas denna fråga den av teknikperspektivet som förbiser den mänskliga aspekten: vad vi kommer att göra när vi inte behöver arbeta? Forskningsprojektet är ett samarbete mellan två discipliner: kreativ dokumentärfilm (dvs personlig, subjektiv dokumentärfilm) och arbetssociologi (dvs den delen av sociologin som intresserar sig arbetets roll i samhället), med ett uttalat mål att försöka producera ny kunskap för dokumentärfilm, men också om sociologin. Forskargruppen bakom projektet består av mig Erik Gandini, professor i dokumentärfilm på SKH, Roland Paulsen, lektor och docent i arbetssociologi på Lunds Universitet och Jyoti Mistry, professor i film på Akademin Valand.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
Vi pratar ofta om tvärvetenskaplig forskning och FRAMTIDEN GENOM SAMTIDEN är definitivt det: ett tvärvetenskapligt projekt. Det är ett samarbete mellan kreativ dokumentärfilm och sociologi. Tillsammans med mina medforskare sociologen Roland Paulsen från Lunds universitet och Jyoti Mistry, professor i film vid Valand, kommer vi att prata om hur vi arbetar för att uppnå vårt mål att producera ny kunskap för kreativ dokumentär men också ny kunskap för sociologi. I vår presentation kommer vi att visa material- och filmsekvenser och diskutera och hur våra olika tillvägagångssätt, när de slås samman, kan ta oss till överraskande insikter.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
I detta forskningsprojekt kommer vi att involvera människor som undersökningsdeltagare. Detta eftersom det är enskilda individers erfarenheter, tankar, drömmar och reflektioner vi är intresserade av när vi utforskar den roll arbete har i människors liv idag och i framtiden. Vi kommer att arbeta med filmade intervjuer och sekvenser där de medverkande figurerar. Denna metod ställer höga krav på forskningsetiken.


"De anonyma, att berätta genom sitt eget minne" Eller, "Kommer det aldrig att ta slut?"

Bengt Bok, Professor i radioproduktion

När: 11.30-12.00
Språk: svenska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Hur värderar jag minnen? Mina egna och andras. Hur mäter jag dem och vad berättar de? Hur mycket av mig själv finns i den här historien och hur mycket återstår av den ”verklighet” som jag har satt mig att berätta? Och vad är då minnet? En föreställning om något? En illusion? Minnet i sig själv har ju aldrig hänt. Det är en återgivning i min hjärna av något jag tror mig upplevt. Jag skulle kunna påstå att jag ifrågasätter detta projekt. Nej, inte projektet, men sanningshalten i det. Den franske författaren André Malraux skrev, ”Sanningen om en man är det han döljer”.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
En uppläsning av bitar av min reflektionstext som jag nu arbetar med. Och visning av en bit av den film jag håller på med i forskningsprojektet.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Finns många etiska ingångar i mitt projekt att samtala kring.


Ju mer dom spottar på mej desto snabbare kommer jag att blomma

Tinna Joné, Lektor i dokumentärt berättande
Ewa Cederstam, Filmfotograf
Katarina Eismann, Konstnär

När: 13.00-14.15
Språk: engelska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Vi undersöker om den nya teknologin förmår att fördjupa det dokumentära berättandet, och i så fall hur? Kan vi inkludera fler röster, berätta andra historier och nå en bredare publik? I norra Botkyrka finns miljonprogramsområden, i söder landsbygd och det är en kommun med tydliga motsättningar. Kan den dokumentära processen utmana polariseringen av Botkyrka?

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
Ny teknologi tar dej hem till folk i norra och södra Botkyrka där du får uppleva vardagsliv i orten och närvara vid festligheter och ceremonier. Fågelperspektiv med kameran på drönare öppnar ögon i denna slutredovisning av ett treårigt projekt. Forskning tillgängliggjort med kartongglasögon och 360° video där du befinner dej.

För att på bästa sätt kunna ta del av presentationen finns VR-glasögon i kartong att hämta i receptionerna och biblioteken på SKHs adresser, mejla annars din adress till tinna.jone@uniarts.se så får du ett par hemskickat.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Det ständiga omförhandlandet av roller och maktpositioner som användningen av ny teknik innebär öppnar för nya möjligheter, men också nya risker. Det blir bitvis svajigt, men på ett bra sätt! Etiska frågeställningar tar i det här projektet plats under idéarbetet, på inspelningsplats och i valet av plattform och distributionsformat. Men vems verklighet skildras? Hur? Och av vem?


30 %-seminarium: Woah, my love

Linn Hilda Lamberg, doktorand i scenkonst

När: 13:00–16:00
språk: engelska

Seminariet livestreams via Zoom. Anmäl dig via mejl till linnhilda.lamberg@uniarts.se. Zoomlänken kommer sedan till din mejl innan seminariet. Läs mer om seminariet: Linn Hilda Lambergs 30 %-seminarium


Det kollaborativa filmskapandet och sökandet efter ett kollektivt filmnarrativ

Ylva Gustavsson, Professor i film och media med inriktning regi

När: 14.30-15.00
Språk: svenska och engelska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Jag undersöker om en kollaborativ, hierarkilös filmskaparprocess kan användas för att medvetet nå en transcendental gestaltning. Genom en serie laborationer vill jag göra ett utforskande arbete i filmisk gestaltning. I denna första laborationen i detta projekt har jag tillsammans med en skådespelare tolkat en karaktär utifrån ett associativt förhållningssätt till en befintlig text.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
Audiovisuella exempel från laborationen.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Mitt projekt syftar till att ställa frågor kring den hierarkiska strukturen i traditionellt filmskapande samt kring filmregissörens funktion som konstnärlig arbetsledare.


Concept design and visualising workflows for small productions

Eli Bø, Professor i produktionsdesign
Arash Källmark, Utbildningsledare i Visuell Gestaltning-Digital Design / Datorgrafik för film & spel, Luleå Tekniska Universitet

När: 15.15-16.05
Språk: engelska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
We are investigating visualising methods and processes specifically for design departments of small and low-budget productions within the emerging cross-over fields of design for film, performance, games and interactivity. We experiment with cost-effective drawing and visualising software as well as traditional analogue techniques in order to create dynamic and powerful workflows and new tools for design students and indie art departments. The aim is to improve visualising, pre-visualising and concept art for smaller films and hybrid productions. The next step is to introduce inexpensive virtual production, a mix between physical and digital worlds that allows the team to work in a physical film studio but use real-time technology in order to view and interact with virtual environments and characters.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
We will present case studies, experiments and works in progress

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
This ongoing project has been open to anyone. There are always ethical considerations related to collaborations where students and external partners are involved. However, MA and advanced level students, each with their own independent practices have jumped at the opportunity to learn new skills and participate in our experiments at this time when design disciplines are being recalibrated and new platforms for visual communication are developing as we speak! Industry and academic colleagues have also been keen to join. (Any course related work will of course be shown with the students consent).


Obs! När du registrerar dig med namn och e-postadress under forskningsveckan ger du ditt samtycke till att Stockholms konstnärliga högskola tillfälligt sparar dessa uppgifter. Din persondata raderas omgående efter avslutad presentation. Presentationerna kommer inte att spelas in.


Tillbaka till startsidan: SKH Forskningsveckan 2021!