Foto: Forskningsveckan 2020, Lina Persson/Jenny Sunesson: Return of the silurians.
Information
 

Forskningsveckan 2021 (online)

Varmt välkommen till Stockholms konstnärliga högskolas digitala forskningsvecka 19–22 januari 2021. Under veckan presenteras konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs av doktorander och seniora forskare på SKH.

Forskningsveckans syfte är att dela, uppleva och diskutera olika perspektiv inom den konstnärliga forskning som bedrivs inom SKH. Både studenter och personal får möjlighet att uppleva, delta i och bidra till vår framväxande forskningsmiljö. Försök att ta del av så många evenemang som möjligt under de fyra dagarna! Precis som förra året kommer forskningsveckan att vara öppen för allmänheten.

Program 2021

tisdag 19 januari

09.45-10.00: Cecilia Roos och SKH:s profilprofessorer hälsar alla välkomna
10.00-10.30: Hur kan man koreografera tre språngbrädor samtidigt?, Jan Rosén
10.45-11.15: Skärmen som läranderum- hur påverkas vår undervisning?, Annika Notér Hooshidar
11.30-12.00: Rösten i Rörelsen, Alejandro Bonnet
13.00-13.50: Kroppens dialektik: nya och gamla materialismer i dans och koreografi, Josefine Wikström
14.00-14.30: Towards a Narrative Design Platform at SKH, Eli Bø och Katrin Brännström
14.45-15.35: Kroppslig läsning av dramatisk text, Aleksandra Czarnecki Plaude, Åke Arvidsson och Kaj Ahlgren
15.45-17.00: Trädgårdsmästare & Arkitekter, Alexander Skantze

Läs mer om programmet för dag 1 samt hitta Zoom-länkar:

Forskningsveckan 19 januari


onsdag 20 januari

09.00-09.50: Teorin i praktiken – eller praktiken i teorin?, Itte Lundgren
10.00-10.30: När blir sångaren konstnär? Ulrika Tenstam, Martin Hellström och Stina Ancker
10.45-12.00: Kan vi sjunga det talade ordet och tala det sjungna? Wilhelm Carlsson
13.00-13.50: Ljud/Rum, Klas Dykhoff
14.00-14.30: Hår, materialitet och immanens, Gunilla Pettersson
14.45-16.00: Kollektiv omvärldsanalys av danspedagogiska praktiker i samtida kontexter, Camilla Reppen, Tone Pernille Østern, Katarina Lion, Elisabet Sjöstedt Edelholm och Katarina Lundmark

Läs mer om programmet för dag 2 samt hitta Zoom-länkar:

Forskningsveckan 20 januari


torsdag 21 januari

10.00-11.15: Framtiden genom samtiden, Erik Gandini, Jyoti Mistry och Roland Paulsen
11.30-12.00: "De anonyma, att berätta genom sitt eget minne" Eller, "Kommer det aldrig att ta slut?”, Bengt Bok
13.00-14.15: Ju mer dom spottar på mej desto snabbare kommer jag att blomma, Tinna Joné, Ewa Cederstam och Katarina Eismann
13:00–16:00: Linn Hilda Lambergs 30 %-seminarium: Woah, my love
14.30-15.00: Det kollaborativa filmskapandet och sökandet efter ett kollektivt filmnarrativ, Ylva Gustavsson
15.15-16.05: Concept design and visualising workflows for small productions, Eli Bø och Arash Källmark

Läs mer om programmet för dag 3 samt hitta Zoom-länkar:

Forskningsveckan 21 januari


fredag 22 januari

09.00-10.30: SKH:s nya doktorander; Aron Birtalan, Caterina Mora, Erik Åberg, Maipelo Gabang, Marc Johnson, Marcia Nemer Jentsch samt Savas Boyaz presenterar sig.
10.45-11.15: Archway, Costanza Julia Bani
11.30-12.00: Image as Site: Skogen, Ellen J Røed
13.00-13.50: Leksaker som ideologiska verktyg, Anja Susa
14.00-14.50: FutureBlackSpace, John-Paul Zaccarini och Josette Bushell-Mingo
15.05-15.55: BLOD – Samarbetare, Kersti Grunditz Brennan och Annika Boholm

Läs mer om programmet för dag 4 samt hitta Zoom-länkar:

Forskningsveckan 22 januari


Forskningsveckan 2021.jpg


Ta del av tidigare forskningsveckor på SKH.