Information
 

Opera mot framtiden, Seminarium 2: Genom traditionen

I det andra seminariet i serien "Opera mot framtiden – konstnärlig forskning mellan tidlöshet och avantgarde" diskuterar inbjudna gäster opera genom traditionen.

Under 2021 håller Institutionen för opera vid Stockholms konstnärliga högskola en serie seminarier kring opera och konstnärlig forskning under titeln Opera mot framtiden – konstnärlig forskning mellan tidlöshet och avantgarde. Med den här serien vill vi skapa en diskussion kring var operan står idag, hur vi ser på operans framtid mellan tradition och förnyelse och hur forskningen kan vara en del av det. Seminarierna riktar sig särskilt till de som vill fördjupa samtalet om operans framtid och bygga verktyg för att själva forska inom opera eller söka doktorandtjänster på institutionen.

Under seriens gång kommer vi att diskutera vad konstnärlig forskning inom opera kan vara idag och hur den kan utveckla och stärka operakonsten. Varje seminarium har ett specifikt tema och inbjudna gäster som med sina olika perspektiv kan hitta vägar till fördjupade diskussioner.

Seminarium 2: Genom traditionen

Vid vårens andra seminarium kommer vi att diskutera hur konstnärlig forskning genom traditionen kan utveckla operakonsten och samtidigt stärka dess långa och starka traditioner. Vi tar upp avhandlingar inom opera och vilken betydelse de har för operafältet.

Gäster:
Tove Dahlberg, Doktorand i Opera på SKH
Hans Gefors, Kompositör

Bild: Hedvig Jalhed som Ran i Reich of Ran (2018). Foto: Wramén & Thorbjörnsson