Information
 

NPP presentationsveckor

Under två veckor bjuder studenterna på masterprogrammet Nya performativa praktiker (NPP) in dig till presentationer av sina konstnärliga praktiker. Du får delta, bevittna, lyssna, dela, och i vissa fall på ett intimt sätt möta deras inspirationskällor och fysiska uttryck på platser runt om i Stockholm.

Studenterna vid masterprogrammet Nya performativa praktiker (NPP) är erfarna verksamma konstnärer från olika områden. Under utbildningen på SKH/Institutionen för dans får de sammanhang och stöd för att fördjupa sig i sina egna historier, förfina och utveckla forskningsmetoder, samt bygga upp hållbara strategier som främjar fortsatt praktik inom respektive valt konstnärligt område.

Programmet är forskningsförberedande och leder till en master i koreografi med specialisering i performativa praktiker. De fjorton studenterna som för närvarande slutför sina studier vid NPP, har under pandemin studerat tillsammans från tre olika kontinenter. Omständigheter som har tvingat dem att göra val i sitt arbete och privatliv vilket ingående har berört deras bekvämlighet, hälsa, socialt ansvar och kreativa utrymme. En del av konstnärernas undersökningar rör förhållandet mellan digitala medier och fysisk närvaro, mellan studio- och post-studio praktiker. Med taktil medvetenhet har de hanterat komplexa samhällsfrågor, vilket skapar resonans genom de konstnärliga verken.

Presentationsprogrammet i maj 2021, bjuder in publiken att ta del av en specifik aspekt av de fjorton konstnärernas masterstudier: en presentation av den konstnärliga praktiken. Som publik kan du förvänta dig en påfallande variation av förhållningssätt till scenkonst. Varje enskild konstnär erbjuder ett unikt sätt att bekanta sig med den konstnärliga praktik som de för närvarande är upptagna med. Publiken är inbjuden att delta, bevittna, titta, lyssna, dela och i vissa fall på ett intimt sätt möta konstnärernas inspirationer och fysiska uttryck på platser runt om i Stockholm.

/Chrysa Parkinson
Professor i dans 
Programansvarig för masterprogrammet Nya performativa praktiker.

Foto: Jonas Williamsson

Presentationer

Klicka på varje presentation för mer information.

Program och bokning

Se hela programmet med alla tider, platser och bokningsinformaiton här.

Nio av de fjorton NPP-studenterna presenterar sina MA-projekt, eller delar av projekten, på ccap/Hallen i Farsta. 

Se programmet på ccap/Hallen här.