Information
 

Marie Fahlins utställning Centauring öppnar

Den 13 februari öppnar Marie Fahlins utställning Centauring på Marabouparkens konsthall. Marie Fahlin är doktorand i koreografi och utställningen är en del av offentliggörandet av hennes forskningsprojekt Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice. Marie disputerar den 28 april.

Utställningen av Marie Fahlins konstnärliga forskningsprojekt Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice utgår från begreppet ”centauring” vilket kan förstås som en temporär förening av två kroppar, praktiker, objekt eller kunskapsfält i skapandet av en tredje – för oss okänd – varelse, företeelse, situation, blivande eller ting; en kentaur.

Kentauren är en fantasigestalt, en liminal varelse, men även det begrepp, eller bild, som inom dressyrens värld används för att beskriva praktiken och estetiken av ett ekipage. Projektet har tagit sin utgångspunkt i frågor om hur curatering och koreografi kan förstås som en gemensam konstnärlig praktik, hur dessa ”kentaurar”, och hur denna praktik opererar i relation till temat dressyr.

Relationen mellan hästar och människor inom dressyr (ridkonst) bygger på koreografiska praktiker (former, mönster, rörelser och ryttarens ”hjälper”) och inbegriper affektskapande situationer såsom intimitet, dominans, rädsla, flow och lydnad. I projektet har Marie Fahlin arbetat med objekt, terminologi och koreografi från dressyrvärlden och har tillsammans med performers utforskat hur dessa kan aktiveras i performativa händelser för att på nya sätt curatera dressyrens inre och yttre estetik och kunskapsfält.

Utställningen består av ett storskaligt golvdiagram på vilket en föreställning, ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me, har ägt rum och blivit videodokumenterad, och projicerad på en vägg i konsthallen. Diagrammet är en visuell representation av projektets inre struktur, ett koreografiskt dokument; tecknat, skrivet och befolkat med objekt, texter och koreografier. Föreställningen av ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me är baserad på koreografier och curatoriella strategier från tidigare expositioner i samma serie. 

Datum och tider för offentliggörande

13 februari – offentliggörande del 1

 • kl 12.00 Öppning av utställningen Centauring, vilket inkluderar videodokumentation av performance av ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me, Marabouparken konsthall
 • Boken appendix
 • 7 riddikter (del av utställningen)

31 mars – offentliggörande del 2

 • Boken Centauring – The Book 
  Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice
  , exposition på Research Catalogue

28 april kl 14.00 – Viva Voce

 • Disputationen av Marie Fahlins konstnärliga doktorsavhandling Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice, vid Stockholms konstnärliga högskola, sker i utställningen den 28 april kl 14-18.
  Marie Fahlins disputation

LIVESTREAM 13 februari kl 16:
Videodokumentation
 av performance av ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me. 
(Ej tillgänglig längre)

Exhibitors: 
Rebecca Chentinell
Sybrig Dokter
Maria Öhman
Cicilia Östholm

Videodokumentation:                 
Character

Som en integrerad del av utställningen kommer ett program att äga rum. Konstnärer, koreografer, dansare, dressyrspecialister, tillsammans med andra konstnärliga forskare, har bjudits in att göra föreställningar, intervenera med utställningen, och samtala om såväl ridkonstbegreppet som konstnärlig forskning i relation till visuell framställning och det konstnärliga fältet.

Utställningen Centauring på Marabouparkens konsthall hålls öppen 13 februari-2 maj. Som en integrerad del av utställningen kommer det finnas ett program som sträcker sig under hela utställningsperioden. Till programmet konstnärer, koreografer, dansare, dressyrspecialister med flera bjudits in därmed kommer utställningen att byta skepnad under öppetperioden

Integrerat program under utställning Centauring 13 februari-2 maj: 

14 mars kl. 14.00
Cristina Caprioli - deldimma

20 mars kl. 14.00
Weld Company/Anna Koch  - Manège à trois
Weld Company/Litó Walkey - aswebegin

11 april, kl. 14.00
Frédéric Gies - (Black) Ribbon Dance
Rebecca Chentinell - Thread
Marie Fahlin - cicatrix textus

18 april kl. 14.00
Samtal: Ridning i det utökade fältet
Lena Oja, Aase Berg, Carl-Johan Malmberg, Paula von Seth, Pernilla Zetterman

25 april kl. 14.00
Cristina Caprioli - Alltid ibland aka for the sake of a scramble 

28 april kl 14.00
Viva Voce, Disputationen av Marie Fahlins konstnärliga doktorsavhandling Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice, vid Stockholms konstnärliga högskola, sker i utställningen på Marabouparken konsthall den 28 april kl 14.00-18.00. 

2 maj kl. 14.00
Finissage
: Marie Fahlin - ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me
Release för Koreografisk Journal #7, Konstnärlig forskning med performativa händelser 
Diskussion kring konstnärlig forskning med inbjudna gäster, modererad av Anna Koch

Läs mer på Marabouparkens konsthall