Information

Mareike Nele Dobewalls offentliggörande

Mareike Nele Dobewalls offentliggörande av sitt doktorandprojekt "Voicelanding - Exploring the scenographic potential of acoustic sound in site-sensitive performance" hålls den 22 september i Reaktorhallen (KTH).

Presentationen omfattar den rumsliga ljudföreställningen Musica Mundana som skapades med och för Reaktorhallen i samarbete med lokala musiker och i dialog med internationella astrofysiker. Med detta jordiska uttryck för vårt universum avslutar Mareike Dobewall sin forskning med en liveföreställning. I samband med detta kommer hennes dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt att officiellt publiceras och göras tillgängligt för opponenten och examinationsnämnden. Föreställningen av Musica Mundana kommer att upprepas den 24 september.

Följ offentliggörandet live här: 

 

Opponent:
Michael Duch 

Betygsnämnd:

Konstnärlige doktorn Johan Jutterström är från början saxofonist och jazzmusiker men komponerar även musik utanför sin genre. Johan disputerade 2018 i Stavanger med ett forskningsprojekt där han undersökte ett musikaliskt uttryck och material helt baserad på hur kroppar rör sig genom rum. Genom sitt arbete som tonsättare och sin forskning kring kroppar i rummet, anknyter Johan direkt till stora delar av MareikeDobewalls forskning, som även handlar om rumslig, musikalisk komposition. Jutterströms musikaliska perspektiv är en viktig del av kommitténs samlade kompetens.

Associate professor of scenografi Joslin MacKinney är programansvarig för Mastern i Performance Design vid University of Leeds, UK. Hon disputerade 2008. Med sin syn på scenografi som en rumslig praktik bortom teater- och scendesign knyter hon direkt an till Mareike Dobewalls forskning hur akustiska ljud kan skapa rum och scenografi. MacKinneys scenografiska perspektiv är en viktig hörnsten i kommitténs samlade kompetens.

Lektor och PhD Maria Andueza har doktorerat 2010 med avhandlingen Art Sound and City: A context for Urban Sound Installations. Hon undervisar på den konstnärliga fakulteten vid Complutense Universitetet i Madrid och med sin ljudkonst skapar hon nya sociala rum, inom- och utomhus. Hon leder också forskningsplattformen ”Augmented Spatiality” som fokuserar på lyssnande, ljud och konstnärliga processer i det offentliga rummet. Maria Anduezas forskning kring ljud i det offentliga rummet utifrån ett konstperspektiv tillför en intressant infallsvinkel på Mareike Dobewalls interdisciplinära forskning och knyter också an till sociologiska aspekter i hennes avhandling.

Reserve:
Rebecca Hilton

Musica Mundana kommer att framföras av instrumentalisterna (röst och slagverk):
Karin Brunnsberg
Kelsey Cotton
Lena Gustavsson
Katarina Henryson
Yann Le Nestour
Clara Lindsjö
Magdalena Meitzner
Johan Renman
Adam Roth
Axel Rudolphi
Christian Rutemark
Joakim Skog
Frances Tomazdotter
​Ryan Packard

Schema för offentliggörandet
18:00 – 19:00 Performance
19:00 – 20:00 Offentliggörandet i Reaktorhallen (KTH). 

Disputation
Mareike Nele Dobewalls disputerar den 22 October 2021 på Stockholms konstnärliga högskola (Hugoteatern, Teknikringen 35, 114 28 Stockholm, SKH Opera).