Information
 

Linn Hilda Lambergs 30 %-seminarium: Woah, my love

Linn Hilda Lamberg håller sitt 30 %-seminarium “Woah, my love” digitalt den 21 januari. Linn Hilda är doktorand i scenkonst.

Medverkande: Linn Hilda Lamberg, Sofie Lebech (opponent), Synne Behrndt (handledare) 

Doktorandprojektet The vulnerable Director syftar till att undersöka regiidentitetens särskilda relation till auktoritet och anknytning. Med hjälp av att ställa teori hämtad från genusvetenskap och sexologi i relation till egna och andras praktiska erfarenheter hoppas Linn Hilda kunna bidra till en kritisk reflektion kring konventioner kopplade till regiidentiteten och dess potentiella relation till andra system av maktordning.

Under 30 %-seminariet kommer Linn Hilda att presentera forskningsprojektets frågeställning samt redogöra för hennes bakomliggande motiv och intentioner. Linn Hilda kommer även dela ett urval av projektets nuvarande exposition på Research Catalogue. Som en del av hennes presentation kommer hon be närvarande att delta genom att besvara en anonymiserad enkät. 

Expositionen i sin nuvarande form hittas nu på Research Catalogue: Expostionen på Research Catalogue

Seminariet streamas via Zoom.

Anmäl dig via mejl till linnhilda.lamberg@uniarts.se