Information
 

Lina Persson 30 %-seminarium

Lina Persson håller sitt 30 %-seminarium "seminarium i cyborg gaia" den 9 april. Lina Persson är doktorand med inriktning Film och media.

Lina Persson utforskar en dynamisk process och samspel mellan världsbyggande och världande i sin praktik. Mellan ett inre fantasiuniversum som Lina låter sig inneslutas av, i relation till  hur hon  svarar på händelser i forskarsamhället, på arbetsplatsen, i konstnärliga samarbeten och inom miljörörelsen.  

Under seminariet kommer Lina att utgå från sin konstnärliga process ett par år tillbaka i tiden fram till nu, för att se hur de två parallellerna, världsbyggandet och världandet, korrelerar med varandra och vilken typ av agens eller position detta möjliggör. Klimaträttvisa är ett stort fokus i hela arbetet.

Doktorandprojket titel: 
Performativa berättelsevärldar

30 %-seminariets titel: 
seminarium i cyborg gaia

Medverkande: 
Michael Baers
Rebecca Hilton

Registrera dig till seminariet här: Lina Perssons 30 %-seminarium 

Efter registrering kommer du att få ett bekräftelsemejl med mer information om hur du ansluter dig till seminariet.