Information
 

Kersti Grunditz Brennans 80 %-seminarium: Hello gravity, my friend!

Välkommen till doktorand Kersti Grunditz Brennans 80 %-seminarium "Hello gravity, my friend!" om metoder för att utforska filmklippning, karaktärsbyggande genom klippning, klipptänkande i skrivande, undervisning och forskning, och om hur ihopkopplat det hela är. Seminariet hålls digitalt den 20 september.

Under 80 %-seminarium är det visning av nya BLOD-kortfilmer, grafik i ljusa färger och en guidad tur genom det pågående forskningsprojektet "Beyond Cut and Join - Expanding the creative role of film editing in cinematic storytelling".
Följt av en diskussionen med opponenten Gesa Marten som så småningom öppnas för alla deltagare.  

Kersti undersöker och forskar med focus på människor och deras relationer i dokumentär, fiktion och experimentell film – vad kan filmklippning göra för att förstärka och öppna upp för att uppleva med, för och om berättelsens karaktärer?

Opponent:
Gesa Marten, Professor for Artistic Montage Fiction and Documentary Film at the Film University Babelsberg KONRAD WOLF i Potsdam, Tyskland.

Samtalspartner:
Annika Boholm, medforskare BLOD

Huvudhandledare:
Juliette Mapp, Professor i koreografi, SKH

Bihandledare:
Dr. Karen Pearlman, Senior lecturer, Macquarie University i Sydney, Australien

Registrering: 
Registrera dig här 

Websida med texter, filmer och översikt över relevanta delprojekt:
https://miro.com/app/board/o9J_l1n25Rk=/