Program 30 mars

Varmt välkommen till symposiet Flerspråkig scenkonst på SKH! Under dag två fokuserar vi på flerspråkighet som konstnärligt verktyg - hur kan vi arbeta med flerspråkighet, vilka möjligheter och utmaningar finns? 

Dagen består av workshops och fördjupande presentationer där du får möjlighet att både undersöka din egen språkliga repertoar och ta del av andras arbete med flerspråkig scenkonst.

Vi avslutar med ett samtal där du kan ställa frågor och kommentera. 

Symposiet direktströmmas här på SKH:s webbplats

Några av de parallella passen med start kl. 11.15 behöver du förboka, och på det sättet får du länk till passet på Zoom. Länk till bokning hittar du ängre ner i programmet under respektive pass.. 


Kl. 10.00-10.15 (15 min)

Välkommen och introduktion till dagens program

Språk

Svenska och engelska. Tolkas till svenskt teckenspråk.    

Medverkande

Johanna Garpe, professor och prefekt vid institutionen för scenkonst på SKH samt regissör och dramatiker.  

Vanja Hamidi Isacson, dramatiker och sedan 2017 doktorand i Performativa och mediala praktiker med inriktning scenkonst vid SKH med doktorandprojekt ”Flerspråkighetens potential i dramatiska verk”.


Kl. 10:15-11:00 (45 min)

Workshop: språklig repertoar

Kort introduktion av begreppet språklig repertoar samt workshop där du som deltagare har möjlighet att undersöka din egen språkliga repertoar.

Språk

Svenska och engelska. Tolkas till svenskt teckenspråk.

Medverkande

Carla Jonsson, professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet och docent i tvåspråkighet vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.

Vanja Hamidi Isacson, dramatiker och doktorand i Performativa och mediala praktiker med inriktning scenkonst vid SKH.


Kl. 11.00-11.15 Paus

kl. 11.15-12.15 (60 min)

Parallella programpunkter - del 1

Välj den programpunkt nedan som du vill delta i. 

Förbokning behövs för nummer 1, 3 och 4. När du bokat får du länk till programpunkten i bokningsbekräftelse via mejl.

1.    Disturbing the balance

Workshop utifrån Josette Bushell-Mingos erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga föreställningar. Exempel varvas med individuella övningar.

Språk

Engelska

Medverkande

Josette Bushell-Mingo, skådespelare, regissör, konstnärlig ledare för National Black Theatre of Sweden  och prefekt vid institutionen för Skådespeleri vid SKH. Tidigare konstnärlig ledare för Tyst Teater (nuvarande Riksteatern Crea). Tillträder som rektor för Royal Central School of Speech and Drama i London i augusti 2021.

Boka här 


2.    Kvalitativt svenskt teckenspråk som scenspråk - utmaningar, lärdomar och processer

Fördjupande presentation kring vilka arbetssätt som finns för att kunna framföra svenskt teckenspråk i relation till talad svenska på scenen. Mindy Drapsa presenterar olika exempel och faktorer som en bör tänka på i arbetsprocessen.  

Språk

Svenskt teckenspråk. Tolkning till talad svenska.

Medverkande

Mindy Drapsa, regissör och konstnärlig ledare på Riksteatern Crea som bedrivit scenkonst på teckenspråk i 50 år.

Sänds direkt här. Kräver ingen förboking. 


3.    Att arbeta utan sitt språk   

Fördjupande presentation av Anja Susa, teaterregissör som regisserat över fyrtio föreställningar i Sverige, Serbien, Slovenien, Polen och Danmark. Susa presenterar sina flerspråkiga konstnärliga erfarenheter i olika länder och teaterkulturer. Om konstnärliga strategier och att arbeta utan sitt språk.

Språk

Engelska 

Medverkande

Anja Susa, regissör och professor i regi vid  institutionen för scenkonst på SKH.

Boka här 


4.    Inkludera utan att markera - Flerspråkighet i hörlursverket Koreografin

Fördjupande presentation av Karin Wiklund och Annica Styrke om sina erfarenheter av projektet Koreografin – interaktivitet, språk och integration där de översatt den deltagarbaserade föreställningen Koreografin till tretton språk. De introducerar även Antologi för flerspråkig scenkonst samt bjuder in till samtal om att arbeta mot en ung målgrupp och att använda flerspråkighet som tillgängliggörare.

Språk

Svenska

Medverkande

Karin Wiklund och Annica Styrke, danspedagoger, koreografer och verksamhetsledare för Johanssons pelargoner och dans – ett danskollektiv som skapar lekfull och normkreativ scenkonst för barn och unga.

Boka här 


Kl. 12.15-13.00 (45 min) Lunch

Kl. 13.00--14.00 (60 min) 

Paralella programpunkter - del 2

Välj den programpunkt nedan som du vill delta i. Förbokning behövs för nummer 1 och 3. När du bokat får du länk till programpunkten i bokningsbekräftelse via mejl.


1. Unga Klara, Flerspråkighetens möjligheter

Det finns oändligt med tillvägagångssätt att ta in flera olika språk i scenkonsten. Men barnperspektivet som utgångspunkt inventerar vi olika möjligheter och konstnärliga ingångar för detta.

Språk

Svenska. 

Medverkande

Gustav Deinoff, konstnärlig ledare på Unga Klara, Sveriges nationella scen för barn och unga. 

Boka här


2. Dramaturgiska praktiker i samtida flerspråkig teater

Den här fördjupande presentationen utforskar dramaturgiska praktiker i samtida flerspråkig teater. Dessa praktiker kan skapa en känsla av språklig lekfullhet och därmed frihet att uppleva flerspråkighet utan översättning.

Språk

Engelska. Tolkning till svenskt teckenspråk.

Medverkande

Kasia Lech är forskare, skådespelare, berättare, dockspelare och lektor vid Canterbury Christ Church University. Hon har en doktorsexamen från University College Dublin och avslutar för närvarande sin nästa bok ”Multilingual Dramaturgies: Towards New European Theatre”, som ges ut på förlaget Palgrave.

Sänds direkt här. Ingen förbokning.


3. Ljusdesign och scenografi för teckenspråksbaserad scenkonst

Workshop kring rumslig gestaltning för teckenspråksbaserad teater. Vi undersöker vilka sceniska behov och möjligheter som finns för teckenspråket, och hur vi kan förhålla oss rumsligt till den tvåspråkiga publiken.

Språk

Svenska. Tolkning till svenskt teckenspråk.

Medverkande

Charlie Åström, CODA (uppvuxen med döva föräldrar), Lektor i ljusdesign vid SKH, ledamot av Riksteatern Crea´s konstnärliga råd samt återkommande regissör, scenograf och ljusdesigner vid Riksteatern Crea.

Boka här 


Kl. 14.00-14.15 (15 min) Paus

Kl. 14.15-15.30 (45 min)  

Avslutande samtal

Uppsamling från dagens parallella programpunkter och avslutande samtal.

Språk

Svenska, engelska och svenskt teckenspråk. 

Medverkande

Moderator: Johanna Garpe
Panel: Mindy Drapsa, Charlie Åström, Karin Viklund, Kasia Lech, Gustav Deinoff och Vanja Hamidi Isacson.

Sänds direkt hät