Illustration: Roxana Tayefeh Mohajer
Information
 

Flerspråkig scenkonst

Institutionen för scenkonst vid SKH önskar dig välkommen till ett tvådagars symposium där vi undersöker flerspråkig scenkonst ur olika perspektiv.

Programmet består av presentationer av flerspråkiga föreställningar i Norden, föreläsningar om forskning kring flerspråkighet och scenkonst samt workshops och samtal om flerspråkig scenkonst.

Symposiet arrangeras av institutionen för scenkonst vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH) och är öppet för alla er som är intresserade.  Vi bjuder in studenter, lärare och doktorander inom scenkonst, yrkesverksamma scenkonstnärer och personal vid SKH. 

Smakprov ur programmet

Fullständigt program presenteras i slutet av februari

Workshops och samtal 

 • Josette Bushell-Mingo, prefekt skådespeleri SKH (på engelska)
 • Gustav Deinoff, regissör och konstnärlig ledare Unga Klara (på svenska)
 • Mindy Drapsa, konstnärlig ledare Riksteatern Crea (svenskt teckenspråk och svenska)
 • Samtal  om flerspråkighet inom scenkonstutbildningarna, under ledning av Johanna Garpe, regissör och prefekt på institutionen för scenkonst, SKH

Presentationer av flerspråkiga föreställningar

 • Mindy Drapsa, konstnärlig ledare Riksteatern Crea
 • Josette Bushell-Mingo, regissör, prefekt och konstnärlig ledare National Black Theatre of Sweden.
 • Dan Henriksson, konstnärlig ledare Klockriketeatern, Helsingfors, Finland.
 • Kristin Bjørn och Bernt Bjørn, konsntnärliga ledare Ferske scener, Tromsö, Norge.

Föreläsningar

 • Carla Jonsson, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet: “Multilingualism in performing arts: Power, resistance and social justice” (på engelska)
 • Vanja Hamidi Isacson, dramatiker och doktorand vid institutionen för scenkonst, SKH: ”Flerspråkighetens potential i dramatiska verk” (på svenska) samt läsning av utdrag ur hennes flerspråkiga pjäs ”UniZona & PolyZona” i samarbete med Unga Klara.

Röster om att arbeta med flerspråkig scenkonst 

Flerspråkighet kan definieras som ”Användning eller behärskning av flera språk

     /Nationalencyklopedin.se

Röster om att arbeta med flerspråkig scenkonst ur ”En Antologi för en flerspråkig scenkonst” (Red. Haglund, A, Styrke, A, Wiklund, K., 2020):

Multispråk gives you multi possibilities 

     /Josette Bushell-Mingo

Det känns definitivt som ett extra rum som öppnas när jag spelar på persiska

     /Elmira Arikan i ”Språket som ett extra ben” av Farnaz Arbabi

Dramatiken och scenkonsten kan fungera som möjliga platser för tystade och marginaliserade språk och röster att höras

     /Vanja Hamidi Isacson

Nu arbetar jag med hela min identitet, båda mina språk och kulturer

     /Farnaz Arbabi

... liksom alla andra konstnärliga beslut blir också språkvalet då en politisk handling

     /Jesper Karlsson och Dan Henriksson 

Symposiets frågor

Vi diskuterar flerspråkigheten ur både ett publikt perspektiv och ett utövarperspektiv:

 • När en stor del av befolkningen och den potentiella publiken är flerspråkig – hur kan scenkonsten inkludera denna erfarenhet? 
 • I ett samhälle och en värld där olika krafter strävar efter språklig och etnisk homogenitet: kan scenkonsten aktivt arbeta för språklig och kulturell mångfald?
 • Hur kan vi synliggöra flerspråkighet som en kompetens, tillgång och erfarenhet såväl på SKH som inom scenkonstbranschen och i samhället i stort? 

Vi hoppas kunna öka medvetenheten kring den egna erfarenheten och kompetensen:

 • Vilken språklig repertoar har jag?
 • Hur skulle jag kunna använda den i mitt arbete och min konstnärliga praktik?
 • Vilka möjligheter skulle det ge?
 • Vilka utmaningar finns?

Vi undrar vilka gestaltande möjligheter flerspråkighet kan ha när det gäller exempelvis dramaturgiska strukturer och känslomässiga aspekter:

 • Kan flerspråkigheten öppna upp för nya dramaturgiska strukturer och tillföra känslomässiga aspekter i den sceniska gestaltningen?

Praktisk information

Färdigt program och information om bokningsförfarande kommer i slutet av februari.

Symposiet hålls digitalt och om möjligt på SKH, delvis på svenska, delvis på engelska.

Kostnadsfritt. 

Föranmälan krävs. Hur den går till och länk kommer också under februari.

Symposiet är ett samarbete mellan institutionerna för scenkonst och skådespeleri vid Stockholms konstnärliga högskola, Riksteatern Crea och Unga Klara.

Illustration: Roxana Tayefeh Mohajer