Illustration: Roxana Tayefeh Mohajer
Information
 

Flerspråkig scenkonst

Institutionen för scenkonst vid SKH önskar dig varmt välkommen till ett tvådagars symposium där vi diskuterar och undersöker flerspråkig scenkonst ur olika perspektiv.

Program

Måndag 29 mars kl. 10:00-15:30

Tisdag 30 mars kl 10:00-15:30

Programmet består av presentationer av flerspråkiga föreställningar i Norden, samtal, workshops och fördjupande presentationer bland annat om forskning kring flerspråkighet och scenkonst.

Symposiet är öppet för alla er som är intresserade och vi bjuder bland andra in studenter, lärare, doktorander inom scenkonst och yrkesverksamma scenkonstnärer.

Symposiet arrangeras av institutionen för scenkonst vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH) i samarbete med Unga Klara och Riksteatern Crea och institutionen för skådespeleri vid SKH.

Medverkande

 • Alejandra Goic, frilansande skådespelare
 • Anja Susa, regissör och professor i regi vid  institutionen för scenkonst på SKH.
 • Annica Styrke, danspedagog, koreograf och verksamhetsledare för Johanssons pelargoner och dans
 • Bernt Bjørn, konstnärliga ledare Ferske scener, Tromsö, Norge 
 • Camilla Damkjaer, fil.dr., och lektor i scenkonst, Institutionen för scenkonst, SKH.
 • Carla Jonsson, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet
 • Charlie Åström, CODA, Lektor i ljusdesign vid SKH, ledamot av Riksteatern Crea´s konstnärliga råd
 • Dan Henriksson, konstnärlig ledare Klockriketeatern, Helsingfors, Finland 
 • Gustav Deinoff, regissör och konstnärlig ledare Unga Klara 
 • Johanna Garpe, professor och prefekt vid institutionen för scenkonst på SKH samt regissör och dramatiker.  
 • Josette Bushell-Mingo, prefekt skådespeleri SKH 
 • Karin Wiklund, danspedagog, koreograf och verksamhetsledare för Johanssons pelargoner och dans
 • Kasia Lech, forskare, skådespelare, berättare, dockspelare och lektor vid Canterbury Christ Church University.
 • Klas Lagerlund, skådespelare Unga Klara
 • Kristin Bjørn, konstnärlig ledare Ferske scener, Tromsö, Norge 
 • Mindy Drapsa, konstnärlig ledare Riksteatern Crea 
 • Parwin Hoseinia, skådespelare Unga Klara
 • Rita Lemivaara, skådespelare Unga Klara
 • Ruben Lopez, frilansande skådespelare
 • Vanja Hamidi Isacson, dramatiker och doktorand vid institutionen för scenkonst, SKH

Frågor och bakgrund

En stor del av befolkningen i Sverige är flerspråkig. Fem officiella minoritetsspråk och ytterligare ett par hundra språk talas i landet. Trots det är enspråkighet fortfarande norm och flerspråkighet ses generellt som något avvikande, så även inom scenkonstfältet.  

Symposiet knyter an till diskussionen kring normkritik och eurocentrism genom att ifrågasätta enspråkighetsnormen. Denna språkideologi hänger ihop med synen på nationen som en homogen gemenskap där endast ett språk bör talas. Vi utmanar detta synsätt genom att ställa frågor som:

 • Hur kan scenkonstfältet aktivt arbeta för språklig och kulturell mångfald i ett samhälle och en värld där olika krafter strävar efter språklig och etnisk homogenitet?
 • Hur kan flerspråkigheten synliggöras som en kompetens, tillgång och erfarenhet såväl på SKH som inom scenkonstfältet och i samhället i stort? 

De senaste åren har ett antal scenkonstnärer i Norden valt att arbeta flerspråkigt. Några av dessa personer och grupper presenterar sitt arbete under symposiet och berättar om varför och hur de arbetar med flera språk och hur föreställningarna tagits emot av publiken.

Vi diskuterar flerspråkigheten ur både ett publikt perspektiv och ett utövarperspektiv: 

 • Är det möjligt att använda hela sin språkliga repertoar (språk/dialekter/sociolekter) 
 • i det konstnärliga arbetet? 
 • Hur kan en flerspråkig föreställning kommunicera med publiken?
 • Hur kan scenkonstutövare hantera frågor kring förståelse av text och budskap – oberoende av språk? 

Vi hoppas kunna öka medvetenheten kring den egna erfarenheten och kompetensen:

 • Vilken språklig repertoar (språk/dialekter/sociolekter) har jag?
 • Hur skulle jag kunna använda den i mitt arbete och min konstnärliga praktik?
 • Vilka möjligheter skulle det ge och vilka utmaningar finns?

Vi undersöker vilken potential flerspråkigheten kan ha inom scenkonsten: 

 • Kan flerspråkigheten öppna upp för nya dramaturgiska strukturer?
 • Kan flerspråkigheten tillföra musikaliska, emotionella och politiska dimensioner?
 • Vilka kopplingar finns mellan språk och identiteter, och hur kan dessa undersökas inom scenkonst?

Röster om att arbeta med flerspråkig scenkonst 

Flerspråkighet kan definieras som ”Användning eller behärskning av flera språk
     /Nationalencyklopedin.se

Röster om att arbeta med flerspråkig scenkonst ur ”En Antologi för en flerspråkig scenkonst” (Red. Haglund, A, Styrke, A, Wiklund, K., 2020):

Multispråk gives you multi possibilities 
     /Josette Bushell-Mingo

Det känns definitivt som ett extra rum som öppnas när jag spelar på persiska
     /Elmira Arikan i ”Språket som ett extra ben” av Farnaz Arbabi

Dramatiken och scenkonsten kan fungera som möjliga platser för tystade och marginaliserade språk och röster att höras
     /Vanja Hamidi Isacson

Nu arbetar jag med hela min identitet, båda mina språk och kulturer
     /Farnaz Arbabi

... liksom alla andra konstnärliga beslut blir också språkvalet då en politisk handling
     /Jesper Karlsson och Dan Henriksson