Information
 

Opera mot framtiden, Seminarium 1: Bortom traditionen

I det första seminariet i serien "Opera mot framtiden – konstnärlig forskning mellan tidlöshet och avantgarde" diskuterar inbjudna gäster opera bortom traditionen.

Länk till seminariet: 

Följ seminarium 1: Bortom traditionen här

Under 2021 håller Institutionen för opera vid Stockholms konstnärliga högskola en serie seminarier kring opera och konstnärlig forskning under titeln Opera mot framtiden – konstnärlig forskning mellan tidlöshet och avantgarde. Med den här serien vill vi skapa en diskussion kring var operan står idag, hur vi ser på operans framtid mellan tradition och förnyelse och hur forskningen kan vara en del av det. Seminarierna riktar sig särskilt till de som vill fördjupa samtalet om operans framtid och bygga verktyg för att själva forska inom opera eller söka doktorandtjänster på institutionen.

Under seriens gång kommer vi att diskutera vad konstnärlig forskning inom opera kan vara idag och hur den kan utveckla och stärka operakonsten. Varje seminarium har ett specifikt tema och inbjudna gäster som med sina olika perspektiv kan hitta vägar till fördjupade diskussioner.

Seminarium 1: Bortom traditionen

Vad definierar opera? Och vad är inte opera? Varför säger vi att ”detta är inte opera”? Vad är ny opera idag? Vid det första seminariet kommer vi att diskutera frågor kring utveckling och nyskapande inom opera och hur konstnärlig forskning kan bidra till detta.

Gäster:
Wilhelm Carlsson, Professor i musikdramatisk gestaltning på SKH
Hedvig Jalhed, Doktorand vid Göteborgs Universitet, sångare
Mareike Dobewall, Doktorand i Opera på SKH, scenograf och regissör
Kerstin Perski, Doktor i opera från SKH, dramatiker och librettist

Bild: Albert Montanez i ALAN (2020). Foto: Jörgen Dahlqvist