Information
 

Att uttala det kroppsliga

Aleksandra Czarnecki Plaude redovisar sitt forskningsprojekt "Att uttala det kroppsliga – på spaning att överbrygga skådespelarens arbete med kroppen som instrument, rörelsegestaltning och dramatisk text" i form av ett samtal som hålls den 25 maj i samarbete med Teater Västernorrland. Aleksandra är lektor i rörelsegestaltning och rytmik.

Redovisningen blir en blandning av visning av inspelat material och samtal om arbetsprocessen. Det lämnas även plats för frågor.

Vi kommer bl.a. vissa scener ur Dödsdansen, en föreställning som Aleksandra regisserat på Teater Västernorrland och som är del av det praktiska genomförande av projektet.

Om det finns möjlighet välkomnar vi att deltagarna tittar på föreställningen i förväg, som finns att strömma online här.

Medverkande

Aleksandra Czarnecki Plaude, Forskare/projektledare/lektor i rörelsegestaltning, Institutionen för skådespeleri/regissör

Åke Arvidsson, skådespelare

Kaj Ahlgren, skådespelare

Gisela Nilsson, skådespelare

Kristoffer Berglund, skådespelare och teaterchef Teater Västernorrland

Olle Jansson, Rektorsråd Uppsala universitet, skådespelare och f.d. rektor vid dåvarande Teaterhögskolan 

Aleksandra om forskningsprojektet

Kroppen är skådespelarens instrument. Jag ser kroppen som ett kärl, en källa att hämta från och ösa ur. Ett instrument som har förmågan förbinda de analytiska tankegångarna med det undermedvetna, med instinkterna och det öppna hjärtat. Min ursprungliga forskningsfråga för detta projekt var att undersöka det glapp som uppstår mellan kroppsliga impulser i ett undersökande led i arbete/improvisation och när det ska överbryggas till en "färdig" gestaltning av ett dramatiskt verk. Denna frågeställning tog mig vidare till att undersöka en repetitionsteknik som skulle öppna möjlighet för skådespelarna till att öppna sig för och omfamna sin kroppsliga kunskap och kreativitet. Utan att bortcensurera sina uttryck genom textanalys och det logiska tänkandet. Möta en text på kroppsliga villkor. Jag kallar det för ”kroppslig läsning”.

Läs mer om forskningsprojektet på uniarts.se

Bild: fotograf Lia Jacobi