Information
 

VIS-release på Historiska Museet

Välkommen på mingel och utställning på Historiska museet när VIS – Nordic Journal for Artistic Research presenterar nummer 3 med tema History Now.

VIS, Nordic Journal for Artistic Research, presenterar nummer 3 “History Now” (redaktör Magnus Bärtås) på Historiska museet i Stockholm 4 mars 2020. Numret innehåller 8 expositioner där konstnärlig praktik behandlar historiens manifestationer i nuet. Vi möter iscensättningar och omtagningar av historiskt material genom performance, dans, film, bildkonst och musik. Nedslag i “History Now”-numret görs – inte minst demonstrerar Behzad Khosravi-Noori ”själfångar-kameran”, en föregångare till polaroidkameran som hans morfar en gång använde i Teherans arbetarkvarter.

Deltagande konstnärer i History Now
Behzad Khosravi Noori – The Life of an Itinerant through a Pinhole
Marianna Christofides – Days In Between
Mareike Dobewall – Demmin, letting a city sound
Otto Ramstad – Lineage
Tina Carlsson – Jag vet hur folkhemmet luktar
Björn Larsson, Carl Johan Erikson – Allvarlig personlig övertygelse, om mätningar av samvetet
Eivind Buene – Telescopic Listening
Jostein Gundersen, Ruben Sverre Gjertsen, Alwynne Pritchard – Mouvance. Approaches to re-enacting historical music

Under kvällen öppnas även dörrarna till utställningen ”History unfolds – en reflektion” som presenterar utvalda föremål från museets samlingar men också lyfter fram berättelser och perspektiv som tidigare inte varit framträdande. Elisabet Ryd, Museipedagog på Historiska, finns på plats efter kl 19.00.

Passa på att träffa VIS redaktionskommitté, styrgrupp, medverkande konstnärer, peer-reviewers och andra viktiga aktörer inom konstnärlig forskning.

Museet har öppet extra länge med både restaurang och dj.

Facebook-event

Välkommen!


HISTORY NOW

Död historia kan sägas representeras av objekt; artefakter och dokument. Levande historia av handlingar, gester och beteenden – av olika praktiker – som lämnas över från människa till människa, från generation till generation. Konstnärers försök och experiment med att ”återeffektuera” det förflutna i nuet har en liknande förmåga att väcka liv i historia.

Till nummer 3 av tidskriften VIS – “History Now” – sökte vi just expositioner där konstnärlig praktik framkallar och behandlar historiens manifestationer i nuet. I de åtta bidrag som valdes ut finns olika ansatser att på olika sätt försöka att återskapa och omläsa det förflutna. Här ges möjligheter att om-tänka snarare än att återuppleva historien. Någon eller något agerar i en sådan situation ställföreträdare för det förflutna – och en möjlighet skapas för kunskap och inlevelse.

Magnus Bärtås, redaktör för History Now


VIS – Nordic Journal for Artistic Research är en digital tidskrift om konstnärlig forskning i Norden. Tidskriften är ett samarbete mellan Stockholms konstnärliga högskola (SKH) och Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, DIKU. Syftet med tidskriften är att fungera som en grundläggande kunskapskälla för alla som vill ta del av och fördjupa sig i konstnärlig forskning i Norden. VIS lanserades 9 april 2018 och “History Now” är vårt fjärde nummer.

Varje nummer av VIS innehåller 5–10 peer-reviewade expositioner och ges ut två gånger om året. Samtliga expositioner som presenteras i VIS skapas av konstnärerna själva i ett publiceringsverktyg som finns i Research Catalogue. Research Catalogue är en internationell och flermedial databas för konstnärlig forskning som drivs av Society for Artistic Research (SAR).

Styrgrupp: Geir Ivar Strøm, Hans Knut Sveen, Inger Stray Lien, Jenny Tyllström, Johan Scott, Paula Crabtree
Redaktionskommitté: Anna Lindal, Cecilia Roos, Darla M Crispin, Lina Persson, Magnus Bärtås, Serge von Arx, Trond Lossius
Projektledning: Heidi Paatere Möller

VIS webbplats: visjournal.nu
Kontakt: visjournal@uniarts.se