Information
 

Streamad disputation - Kerstin Perski

Kerstin Perski disputerar den 3 april på SKH Opera. Disputationen kommer att streamas online och länk kommer närmare disputationen. Kerstin Perski är doktorand i opera.

Disputation äger rum den på Stockholms konstnärliga högskola, men under rådande omständigheter kommer disputationen att kommer streamas online istället för extern publik. 

Länk till disputationen online: Streamad disputation - Kerstin Perski 

Opponent: 
Sten Sandell, improvisationsmusiker, tonsättare och Ph.D. i musikalisk gestaltning.

Betygsnämnd: 
- Tanja Orning, Ph.D. Cellist, tonsättare och utövare inom modern och experimentell musik,
- Sanne Bjerg, författare och librettist,
- Anders Hultqvist, professor i komposition och vice prefekt för forskning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.

Huvudhandledare:
Kristina Hagström-Ståhl, PARSE-Professor i performativa konstarter, Högskolan för scen och musik, Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet,

Handledare:
Bengt Bok, film- och radiodokumentärmakare, professor i radioproduktion på institutionen för film och media vid SKH, 

Ordförande vid disputationen:
Lise-Lotte Axelsson, prefekt på institutionen för opera vid SKH.

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet Levandegörandets poetik. På spaning efter musikdramat Gränsland och transformationen av dramat via text, vokalt och instrumentalt agerande finns att ta del av i DIVA och i Research Catalogue.