Folk och kultur logga
Information

SKH på Folk och kultur

Stockholms konstnärliga högskola medverkar under Folk och kultur med tre olika programpunkter samt en utställningsmonter. Varmt välkommen!

Folk och Kultur, ett kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige, pågår mellan 5–8 februari 2020 i Eskilstuna. Stockholms konstnärliga högskola deltar med en monter och tre programpunkter: Konstnärlig forskning på gång!, Rörelsen först – workshop och samtal samt Seminarium – Kulturskoleklivet.


5–7 februari: Besök SKH:s utställningsmonter

SKH finns på plats med en bemannad utställningsmonter (monter nr 33). Varmt välkommen att besöka oss för att ställa frågor om vår högskola, våra utbildningar samt events. 

När: Onsdag 5 februari kl. 12:30–19:00, torsdag 6 februari kl. 09:30–17:30, fredag 7 februari kl. 09:30–15:00
Var: Utställarplatserna är samlade i nya Stiga Sports Arena Eskilstuna. 


7 februari: Seminarium — Konstnärlig forskning på gång!

Under rubriken Konstnärlig forskning på gång! presenterar tre av våra forskare sin pågående forskning: Maria Johansson, professor i skådespeleri, utforskar i sin forskning hur skådespelare hanterar viljan att å ena sidan bli sedd i sitt yrke och å andra sidan att vara betraktad och bedömd. Jan Rosén, lektor i cirkus, arbetar i sin forskning med att utforska hur man kan skapa ny akrobatik och koreografi inom koreansk språngbrädeteknik och hur det påverkar presentationen av denna cirkusdisciplin. Jenny Sunesson, lektor i audiell media, undersöker i sin forskning hur en konstnärlig ljudpraktik kan omformas till ett praktiskt verktyg som gör det möjligt för samhällen utanför de urbana maktstrukturerna att utforska alternativa verkligheter och strukturer inom ramen för sin hembygd. Varmt välkommen att lyssna, uppleva, ställa frågor och reflektera tillsammans med oss!

MEDVERKANDE: Maria Johansson — Professor i skådespeleri, Stockholms konstnärliga högskola, Jan Rosén — Lektor i cirkus, Stockholms konstnärliga högskola,  Jenny Sunesson — Lektor i audiell media, Stockholms konstnärliga högskola.

När: Fredag 7 februari kl. 10:00–11:00
Var: Kugghjulet, Hotell Bolinder Munktell, Eskilstuna

Stockholmskonstnärligahögskola_123.jpg


7 februari: Rörelsen först – workshop och samtal

Workshop och frågestund med Lena Stefenson, lektor i mimgestaltning vid Institutionen för skådespeleri, Stockholms konstnärliga högskola (SKH). Under workshopen ges möjlighet att praktiskt pröva skapande inom rörelsebaserad scenkonst. Deltagarna får själva prova att gestalta i rörelse samt ställa frågor om rörelsebaserad scenkonst och om mimskådespelarutbildningen vid SKH. Denna utbildning kommer under 2021 bli flerspråkig och öppna för internationell antagning. Möjlighet ges under workshopen till diskussion om denna utveckling samt om den arbetsmarknad och publik som möter studenterna när de går ut.

MEDVERKANDE: Lena Stefenson - koreograf/regissör samt lektor i mimgestaltning vid Stockholms konstnärliga högskola.

När: Fredag 7 februari kl. 11:30–12:30
Var: Kugghjulet, Hotell Bolinder Munktell, Eskilstuna

Stockholmskonsstnärligahögskola_122.jpg


7 februari: Kulturskoleklivet – seminarium

Kulturskoleklivet är en statlig satsning för att öka den pedagogiska kompetensen i kulturskolan. Satsningen vänder sig till de som redan är verksamma i kulturskolan och till de som är konstnärer och vill undervisa som kulturskolepedagog.

Stockholms konstnärliga högskola (SKH), Stockholms universitet (SU) och Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) erbjuder ett gemensamt kursutbud inom Kulturskoleklivet. Enskilda kurser som tillsammans motsvarar ett paket om 90 hp fördelat på tre delar; en ämnesspecifik del, en verksamhetsspecifik del samt en valbar del.

De universitet och högskolor som är med i Kulturskoleklivet medverkar i ett gemensamt seminarium som arrangeras av Göteborgs universitet på Folk och Kultur.

Från SKH deltar Birgitta Sandström – projektledare Kulturskoleklivet på SKH

Mer information om Kulturskoleklivet hittar du här.

När: fredag 7 februari kl 10:00-11:00
Var: Kontoret, Tyréns, Eskilstuna

Kulturskoleklivet bild 300x240.jpg


Övrigt

Utöver monter och SKH:s tre programpunkter medverkar även Osiel Ibánez, utvecklingsstrateg på SKH under seminariet "Hållbar kultur" som anordnas av Kulturrådet. 

Hur formas en hållbar kultursektor som navigerar i spänningsfälten mellan olika idésystem? Vad är kulturens roll och hur möter kulturområdet utmaningar kopplade till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet? Välkommen till en diskussion om samhällen i förändring där kulturutövares möjligheter och ansvar analyseras och diskuteras.

Övriga medverkande är: Lars Lindkvist - professor Linnéuniversitetet, Nina Wormbs - professor i teknikhistoria, Kungliga tekniska högskolan. Moderator: Ika Johannesson - journalist och programledare.

När: fredag 7 februari kl. 11:30-12:30
Var: B-hallen, Stiga sports arena, Eskilstuna

Läs mer om Folk och kultur

1Textbild.jpeg