Information
 

Disputation Paz Rojo

Paz Rojo disputerar den 7 februari på Brinellvägen 58. Paz Rojo är doktorand i i koreografi.

Disputation äger rum den på Stockholms konstnärliga högskola, Brinellvägen 58, i Studio 16. 

Opponent
Noémie Salomon

Betygsnämnd
Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans, Alex Arteaga

Huvudhandledare
Chrysa Parkinson

Handledare
Victoria Pérez Royo

Ordförande vid disputationen
Lena Hammergren

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet The decline of choreography and its movement: a body's (path)way finns att ta del av i Research Catalogue och i DIVA.