Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Tempo Dokumentärfestival 2019

På årets Tempo Dokumentärfestival har vi studenter, alumner, doktorander och lärare inblandade i ett flertal programpunkter.

Sveriges största festival för dokumentära uttryck äger i år rum 4-10 mars i Stockholm. Temat för årets festival är ARV. Se nedan de programpunkter som just vi på StDH är inblandade i:


TORSDAG 7 MARS

Kl. 9.30–10.30 Teaterstudio Lederman
Agenda I: Det sociala arvet – filmarbete i förändring för en hållbar framtid

Traditionellt filmskapande bär på ett yrkesarv omgärdat av normer och hierarkier kopplade till både klass, ras och genus – men också kvalitet och hållbarhet. Hur kan dagens filmskapare tänka om när det gäller på vilket sätt film produceras för att säkerställa en hållbar utveckling för filmen?
 
Panel:
Ester Martin Bergsmark, dokumentärfilmare och doktorand, StDH
Lina Persson, bildkonstnär och doktorand, StDH
Mirko Lempert, Lektor i Visuell media, StDH
Shamarke Binyusuf, dokumentärfilmare, student, StDH
Moderator: Jenny Sunesson, ljudkonstnär, Lektor i audiell media, StDH

Det sociala arvet
 
Kl. 12.00–13.00 Teaterstudio Lederman
Agenda II: Det dokumentära arvet – re-konstruktionens metoder & möjligheter

I en värld där nyliberala värden och förenklingar tillhör vardagen ökar pressen på konsten att leverera alternativen. Hur kan dokumentära praktiker och re-konstruktioner medverka till att möjliggöra mer komplexa tolkningar av vårt kulturella arv och sociala miljö?
 
Panel:
Mia Engberg, dokumentärfilmare och doktorand, StDH, The Visual Silence project
Jenny Sunesson, ljudkonstnär, lektor i audiell media, StDH, The Lost and Found project
Carl Javér, dokumentärfilmare, Rekonstruktion Utöya
Moderator: Bengt Bok, dokumentärmakare, Professor i radioproduktion StDH/SKH
 
Det dokumentära arvet
 
Kl. 17.00-18.45 Filmstaden Söder 9
New Doc 3
I detta kortfilmspaket visar flera av våra studenter sina filmer:
Filmregistudenten Angelika Abramovich premiärvisar kortfilmen Pappa.
Filmproduktionsstudenten Hanna Hannerz visar sin Motion mot huvudduk.

Kl. 17.45–19.00 Teaterstudio Lederman
Boksläpp:
Bengt Boks nya bok De anonyma samt efterföljande mingel

Kl. 19.45 Biograf Victoria
Bidragen till tävligen Short Dox Radio spelas upp

Short Dox Radio är en radiodokumentärtävling som vår professor i radioproduktion, Bengt Bok, har instiftat. Själva priset på 5000 kronor delas dock ut lördag 10 mars.


LÖRDAG 9 MARS

Kl. 11.00-13.00 Bio Rio
Filmvisning av Utrikesministern

Viktor Nordenskiöld, alumn från Master i dokumentärfilm 2018, visar sin film Utrikesministern där han följt Margot Wallström mycket nära under flera års tid och vi får ta del av hennes arbete och liv på nära håll.
Mer om Utrikesministern, Directors Cut 

Filmen finns redan nu att se på SVT play

Kl. 21.00-01.00 Morfar Ginko
Avslutningsfest
- fast inte riktigt avslutning eftersom det är en dag kvar på festivalen.


SÖNDAG 10 MARS 

Kl. 12.00–13.00, BUS (Barnens Underjordiska Scen)
Sound Secrets

Dokumentära processer präglas ofta av ett tålmodigt väntande på ”rätt citat”. Men vad händer när man gör tvärtom och låter slumpen styra urvalet? Sound Secrets är ett ljudexperiment som genomförs av: StDH/SKH:s radiostudenter i år 3, efter ett koncept av ljudkonstnären Jenny Sunesson där dolda mikrofoner används för att ”fånga ljuden som inte kan fångas”. All inspelning sker i hemlighet på och kring festivalen.
 
Sound Secrets… Kom och lyssna – fastnade du “på bandet”?

Dessutom... Förradio
Precis som i fjol bjuder Tempo på förradio innan ett stort antal av våra filmer. Studenter från Stockholms dramatiska högskolas radiolinje ger oss en tre minuters resa i de inre intima bildernas värld, tillsammans med nominerade bidrag till Short Dox Radio och andra korta ljudberättelser. Följ med in i det täta dokumentära berättandet och bli inspirerad redan innan filmstart!

Förradio

Läs mer på Tempo Dokumentärfestivals webbplats